DETAIL KURZU

Každý telefonát je príležitosť

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • Zdokonaliť účastníkov v preklopení servisného telefonického rozhovoru na predajný
 • Naučiť účastníkov zaujať potenciálneho zákazníka, aby bol ochotný komunikovať počas celého telefonického rozhovoru.
 • Naučiť účastníkov využívať základné predajné techniky v telefonickej komunikácii so zákazníkom
 • Rozpoznať cez telefón nákupné signály od zákazníka a vedieť uzatvoriť obchodný rozhovor realizovaním objednávky alebo dohodnutím stretnutia
 • Precvičiť v rámci audiotréningu praktické komunikačno-obchodné situácie
Obsah kurzu

Vznik príležitostí a predaj po telefóne

 • ako vznikajú príležitosti na predaj pri servisných telefonických rozhovoroch
 • výhody a ohraničenia predaja po telefóne

Využitie príležitostí a proces predaja po telefóne

 • preklopenie servisného telefonického rozhovoru na predaj ďalších služieb
 • štruktúra obchodného telefonického rozhovoru
 • prvý kontakt so zákazníkom, ako zaujať aby zákazník neukončil hovor skôr než začnem

Predávanie úžitku a zisťovanie potrieb

 • overovanie a zisťovanie potrieb, otázky, ako zapojiť zákazníka do rozhovoru

Prezentácia

 • vzbudenie záujmu o ponúkané produkty u zákazníka
 • ako si vytvoriť aspoň priestor pre prezentáciu, prezentácia ponuky

Prekonávanie námietok

 • námietky v úvode telefonátu (nemám čas, nezaujíma ma to, atď)
 • námietky po prezentácii, prekonávanie námietok, metodika, argumentácia

Získavanie súhlasu

 • uzatváranie obchodu, získanie objednávky
 • dohodnutie termínu stretnutia pre obchodného zástupcu
Tréning modelových obchodných rozhovorov

Kurz je vedený interaktívnou formou a je veľmi prakticky zameraný. Pracovné metódy na kurze sú krátke prednášky, diskusie, práca v skupinách, písanie modelových telefonických scenárov, riešenie modelové situácií z praxe účastníkov a audio tréning. K audio tréningu je k dispozícii tréningová prenosná ústredňa, ktorá umožňuje nahrávanie modelových a tréningových telefonických rozhovorov, ich následné vypočutie a podrobnú analýzu.

Bližšie informácie na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Kurz „Každý telefonát je príležitosť“ je určený pre pracovníkov zákazníckych centier ako aj pre všetkých, ktorí môžu servisný telefonát preklopiť na ďalší predaj produktov alebo realizujú obchod pomocou telefónu, prípadne dohodujú stretnutia pre obchodníkov.Je vhodný pre operátorv call centier zameraných na predaj.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 330 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor