Kurz: Akadémia majstrov

Popis kurzu

V 21.storočí je už pozícia majstra iná ako predtým. Častokrát musí byť tímlídrom, supervízorom. Borí sa s úlohami a s operatívou , ktorá je naňho kladená a mnohokrát sa očakáva aby všetko vyriešil. Riadenie cieľov firmy mnohokrát končí na líniovom manažmente, ktorý ich musí zabezpečiť. A majster je v začarovanom kruhu z ktorého sa mnohokrát nevie dostať.

Po obsahovej stránke sa venujeme tak odbornému rastu ako aj osobnostnému rastu majstra.

Štúdiu je vymedzený čas 7 dní, každej téme je venovaný čas 1–2 dni.Obsah kurzu

ZÁKLADNÉ ZRUČNOSTI RIADENIA PRE MAJSTROV

termín : 8.-9. marec 2017 ( KOŠICE ) , 4.-5. spetember 2017 ( ŽILINA )

Obsah:

 • Proces riadenia
 • Štýly riadenia
 • Manažment času
 • Proces delegovania
 • Proces plánovania a rozhodovania sa

lektor: PhDr.Iveta Žeravíková, Phd.

ŠTANDARDIZOVANÉ A VIZUALIZOVANÉ PRACOVISKO

termín: 10. marec 2017 ( KOŠICE ) , 6. september 2017 ( ŽILINA )

Obsah:

 • Úvod do preoblematiky 5S
 • Hlavné pilliere 5S a ich celkový význam
 • 5S audit pracoviska
 • Spôsob implementácie celého 5S
 • Prínosy a spôsoby riešenia pri implementácii jednotlivých pilierov 5S

EFEKTÍVNE ZARIADENIE

termín: 5. apríl 2017 ( KOŠICE), 17. október 2017 ( ŽILINA )

Obsah:

 • Hlavné straty na výrobných strojoch a zariadeniach OEE ( CEZ )- rozdelenie strát na zložky: dostupnosť, výkonnonsť a kvalita
 • Úzke miesta, výber miest, nápravné opatrenia-simulačná hra na úzke miesta
 • Praktické ukážky výpočtov ukazovateľa OEE, TEEP
 • Možnosti zberu dát a sledovanie dát zo zariadení (ručný, ručno-elektronický, elektronický zber )

RÝCHLE PRESTAVBY

termín: 6. apríl 2017 ( KOŠICE ) , 18. október 2017 ( ŽILINA )

Obsah:

 • Čo je zoraďovanie? Prečo je čas zoraďovania dôležitý?
 • Význam redukcie času zoraďovania pre moderné spoločnosti
 • Tradičný a nový prístup k zoraďovaniu
 • Plytvania pri zoraďovaní
 • Vplyv času zoraďovania na veľkosť dávky- príklad
 • Spôsoby redukcie času zoraďovania
 • Postup S.Shinga pri redukcii času zoraďovania- trojkrokový prístup
 • CEIT prístup k redukcii času zoraďovania- osemkrokový prístup
 • Oboznámenie účastníkov s možnosťami efektívneho spracovania analýzy zoraďovania SMED pomocou softvéru AVIX

NÁSTROJE KVALITY AKO PODPORA PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV

termín: 11. máj 2017 ( KOŠICE ), 27. november 2017 ( ŽILINA )

Obsah:

 • Prečo potrebujeme riešiť problém?
 • Ako viem riešiť problém zo svojej pozície?
 • Základné pojmy pri riešení problémov
 • Nástroje kvality používané pri riešení problému:
 1. Histogram
 2. Paretova analýza
 3. Kontrolný záznam
 4. Diagram príčiny a následku (Ishikawa, rybia kosť)
 5. Ďalšie diagramy: diagram afinity, regulačný diagram, stromový diagram (FTA), postupový (vývojový) diagram, korelačný diagram, sieťový diagram
 • Ďalšie nástroje na analýzu a riešenie problémov:
 1. Metóda 6 mysliacich klobúkov
 2. Brainstorming
 3. 5×Prečo..

lektor: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD:

NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE PROCESOV VO VÝROBE

termín: 12. máj 2017 ( KOŠICE ) , 28. november 2017 ( ŽILINA )

Obsah:

 • Straty a plytvania podľa Toyoty
 • Princíp zlepšovania
 • Kaizen
 • Filozofia Kaizen
 • Rozdiel medzi kaizenom a inováciou
 • Spôsoby zlepšovania
 • Oblasti zlepšovania
 • Kaizen ako nástroj štruktúrovaného riešení problémov
 • SMART ciele a ich aplikácia v praxi
 • A3 report a jeho aplikácia v praxi
 • PDCA a SDCA cyklus

lektor: Ing.Monika KyseľováCieľová skupina

Majster, Operátor, Tímlíder výrobných priemyselných podnikovPoznámka k cene

V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej cenyKontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu