Detail kurzu

Umenie zvládať emócie a stres

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

„Výborný lektor so skúsenosťami a veľmi oceňujem jeho príklady z praxe. Určite nové poznatky využijem v dennodennom živote.

Cieľe kurzu:

 • Pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy.
 • Naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia.
 • Osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote.
 • Nauciť sa zvládať stresové situácie.

Obsah kurzu

 • Emocionálna inteligencia a jej vplyv na náš život
 • EQ a jej vzťah k IQ, čo vieme ovplyvniť a odmerať
 • Piliere emocionálnej inteligencie a ich rozvoj
 • Vnímanie vlastných emócii – až keď vieme, čo sa s nami deje, vieme to ovládať
 • Riadenie vlastných negatívnych emócií – techniky zvládania emócií hnevu, strachu a smútku
 • Schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí
 • Empatia ako základ vnímania druhých s cieľom dobrého budovania vzťahov
 • Narušenia prežívania a „ unfinished business“ – prečo niektoré emočne vypäté situácie horšie znášame
 • Osobné alergie – prečo na niektorých ľudí reagujeme „emočnejšie“ než na iných
 • Techniky emocionálnej obrany voči negatívnym emóciám tých druhých
 • Pochopenie mechanizmu stresovej situácie
 • Skupinové a individuálne stresory
 • Obranné mechanizmy organizmu na stres
Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Natália Ogurčáková
+421 948 499 564, +421 918 329 305
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor