DETAIL KURZU

CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM

Od:

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Popis kurzu

CHRM – Certificate in HR Management

 • 1-ročný študijný program certifikovaný medzinárodnou profesijnou organizáciou CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) a vyučovaný lektormi Akadémie PwC.
 • 10 školiacich dní v anglickom jazyku, úvodný webinár, prístup do online platformy VLE (virtual learning environment) a vypracovanie projektu.
 • Skúšky formou vypracovania eseje/prípadovej štúdie/reportu v dĺžke 3 000 slov, predloženej cez VLE na ohodnotenie po absolvovaní každého modulu.
 • Štúdium riadené samotným študujúcim (odporúčaný zoznam študijnej literatúry – knihy, články a výskumy; investovaný čas je približne rovnaký počet hodín ako školenie v učebni).
 • Štúdium ukončené certifikátom CIPD.

Kurz pozostáva zo 6 na seba nadväzujúcich modulov:

 • Úvodný webinár: 9. 12.2019
 • Modul I.:12.12.2019 – 13.12.2019
 • Modul II.: 21.1.2020
 • Modul III.: 22.1.2020
 • Modul IV.: 27.2.2020 – 28.2.2020
 • Modul V.: 23.3.2020 – 24.3.2020
 • Modul VI.: 23.4.2020 – 24.4.2020
Obsah kurzu

Modul I (2 dni)

Strategický HR manažment a koordinácia HR činností

 • Byť schopný definovať zámery a kľúčové ciele HR v súčasných organizáciách v súlade s firemnou stratégiou a externými vplyvmi.
 • Pochopiť, ako možno vyhodnocovať činnosti HR, pokiaľ ide o pridanú hodnotu a prínos k udržiavaniu výkonnosti organizácie.
 • Pochopiť vzťah medzi výkonnosťou organizácie a efektívnym riadením a rozvojom ľudských zdrojov.

Modul II (1 deň)

Strategický HR Profesionál

 • Porozumieť, čo treba na to, aby sa človek stal strategickým HR profesionálom.
 • Efektívnosť a efektivita v práci
 • Byť schopný fungovať ako aktívne spolupracujúci člen vrcholových pracovných skupín a tímov, ktorý prináša organizácii pridanú hodnotu.

Modul III (1 deň)

Používanie informácií v HR

 • Naučiť sa identifikovať a vhodne využívať rôzne zdroje informácií v HR.
 • Byť schopný viesť výskum malého rozsahu a analyzovať zistenia.
 • Byť schopný robiť relevantné závery a vyhodnocovať alternatívy pre zmenu.
 • Naučiť sa zostaviť jasné a výstižné reporty týkajúce sa HR a vplyvu na podnikanie.

Modul IV (2 dni)

Manažment odmeňovania

 • Pochopiť, ako funguje odmeňovanie v kontexte podnikania a ako ho použiť na formulovanie biznis cieľov.
 • Pochopiť kľúčové perspektívy, ktoré slúžia ako zdroj informácií pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania.
 • Pochopiť kľúčové princípy, technické postupy a praktiky odmeňovania.
 • Pochopiť úlohu líniových manažérov pri presadzovaní kultúry orientovanej na výkon, pri rozhodovaní o odmeňovaní a udržiavaní stabilného výkonu organizácie.

Modul V (2 dni)

Získavanie a rozvoj talentov

 • Pochopiť súčasné kľúčové trendy na trhu práce a ich význam pre rôzne typy organizácií v rôznych krajinách.
 • Byť schopný podnikať kľúčové aktivity pri plánovaní a získavaní nových talentov.
 • Naučiť sa, ako prispieť k vypracovaniu stratégií na zabezpečenie personálnej vybavenosti.
 • Byť schopný účinne riadiť aktivity spojené s vyhľadávaním a výberom nových pracovníkov tak, aby bol dodržaný zákon a najlepšie zaužívané postupy.
 • Pochopiť, akým spôsobom sa dá maximalizovať udržanie zamestnancov.

Modul VI (2 dni)

Koučing a Mentoring

 • Pochopiť podstatu, účel a výhody koučingu a mentoringu v organizácii.
 • Porozumieť, akými rôznymi spôsobmi môže byť koučing a mentoring v organizácii uplatnený.
 • Byť schopný podporiť implementáciu programov koučingu a mentoringu v organizácii.

Cieľová skupina

CIPD Certifikát v HR manažmente (Certificate in Human Resource Management – CHRM) je vhodný pre tých, ktorí už pracujú na manažérskej pozícii v oblasti HR, vedú tím ľudí alebo samostatné projekty.

Poznámka k cene

Pri registrácii do 30. septembra 2019 poskytujeme zľavu 7%. Cena nezahŕňa registračný/ročný poplatok CIPD 245 EUR + DPH

Kontaktná osoba

Radoslav Blahuta, Obchodný reprezentant Akadémie
+421 2/593 502 10
radoslav.blahuta@pwc.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať