Banská Bystrica

Soft skills

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Hlavným cieľom tréningu je osvojenie si kľúčových mäkkých zručností, ktoré Vám pomôžu v profesijnom a osobnom živote. Ide o komunikáciu s rôznymi typmi ľudí, kreativita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu, či reč tela. Na tréningu sa v jednotlivých častiach bližšie venujeme komunikácii, asertivite a riešeniu konfliktov.

Cieľová skupina

Tréning je určený pre každého, kto chce v osobnom a profesijnom živote lepšie zvládať komunikáciu. Účastníci sa naučia riešiť konflikty, vyjednávať, argumentovať, porozumieť správaniu svojich komunikačných partnerov.

Obsahová náplň

Účinná Komunikácia – Komunikačné zručnosti sú jedným zo základných predpokladov nielen úspechov v zamestnaní, dobrých vzťahov na pracovisku, ale i v súkromnej oblasti. V každodenných situáciách musíme komunikovať slovne aj neverbálne so zákazníkmi, kolegami, nadriadenými, rodinou alebo priateľmi. Pomocou účinnej komunikácie môžete zlepšiť nielen svoju prácu, ale aj kvalitu svojho života.

Asertivita – Asertivita je spôsob ľudského správania, ktorým človek aktívne zamedzuje manipulácii so sebou inými ľuďmi. Získate kompetenciu odhaliť manipulačné techniky, ktoré môžu ľudia používať voči vám. Osvojíte si aktívne uplatňovanie asertívnych práv, zásad a techník, ktorými môžete zlepšiť nielen svoj profesijný život.

Riešenie konfliktov – V poslednom module získate prehľad o rôznych spôsoboch riešenia konfliktov a najčastejších chybách, ktoré zvyčajne vedú k ich prehĺbeniu, nie vyriešeniu. Osvojíte si techniky efektívneho riešenia konfliktov na pracovisku.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 18 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Žaludová
email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 48/446 11 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/kurzy-pre-vsetkych/

Adresa
Univerzita Mateja Bela
Národná 12, Banská Bystrica Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)