ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - ODBORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠKU ZODPOVEDNÝCH OSOB + VYDANIE OSVEDČENIA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Priebeh seminára: Lektor s účastníkmi školenia prejde všetky okruhy otázok na skúšku zodpovednej osoby. Okruhy budú delené do viacerých častí a každá časť končí testom. Počas tohto seminára účastník školenia dostane k dispozícii viac ako 100 testových otázok, na ktorých si bude môcť preskúšať svoje vedomosti.

Lektorka JUDr. Marcela Macová úspešne absolvovala skúšku na Úrade a počas tohto seminára Vám poskytne potrebné informácie, ktoré je potrebné vedieť pri skúške zodpovednej osoby.

Cieľová skupina

V marci 2015 Úrad na ochranu osobných údajov SR zverejnil plán kontrolnej činnosti na rok 2015. Na školení sa dozviete na čo sa úrad zameria na kontrolách, a čo musíte urobiť pre to, aby ste spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov V pláne kontrol sa nachádzajú tieto subjekty: Poskytovatelia marketingových služieb Poskytovatelia služieb tzv. telemarketingu Poskytovatelia finančných služieb Poskytovatelia služieb v sektore poistenia Prevádzkovatelia bankových a nebankových registrov klientskych informácií Nákupné a zábavné centrá Pohostinské zariadenia

Obsahová náplň

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva prevádzkovateľom možnosť rozhodnúť sa či chcú alebo nechcú mať zodpovednú osobu. Tento seminár je pre tých, ktorý sa rozhodli, že ju mať chcú. Je to príprava na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorú organizuje Úrad na ochranu osobných údajov. Seminára sa však môže zúčastniť ktokoľvek bez ohľadu na to či na skúšku chce ísť alebo nie, pretože v priebehu seminára sa prejdú a vysvetlia všetky ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov.

Účastníci seminára obdržia školiaci materiál, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie, ktoré je potrebné sa naučiť na skúšku zodpovednej osoby.

Obsah:

OKRUHY OTÁZOK NA SKÚŠKU

A. Základné ľudské práva a slobody

B. Ochrana osobných údajov

 1. Základné ustanovenia zákona
 2. Zásady spracúvania osobných údajov
 3. Bezpečnosť osobných údajov
 4. Dohľad nad ochranou osobných údajov
 5. Cezhraničný prenos osobných údajov
 6. Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
 7. Ochrana práv dotknutých osôb
 8. Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
 9. Kontrola a konanie o ochrane osobných údajov
 10. Sankcie a zverejnenie porušenia zákona
 11. Spoločné ustanovenia zákona

C. Ochrana osobnosti v občianskom práve

D. Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa

E. Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi

CVIČNÉ TESTY

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PO ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA OBDRŽÍ „OSVEDČENIE“

Profesionálne spracované pracovné materiály, odborný a zároveň praktický výklad, chutné občerstvenie a príjemná atmosféra sú pre nás samozrejmosťou. Tešíme sa na Vás!

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
JUDr. MARCELA MACOVÁ

Termíny kurzov

21.06.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel:
+421 2/642 879 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Dom Kultúry RUŽINOV - CULTUS, Ružinovská 28, BRATISLAVA, veľká prednášková sála č. 202 na 1. poschodí, 82103 BRATISLAVA

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape