EXCEL pre začiatočníkov aj pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov využívať čo najviac „možností“ ktoré SW Excel poskytuje

Požiadavky školenia je možné modifikovať podľa potrieb účastníkov

Cieľová skupina

všetci, ktorí potrebujú pracovať efektívne s excelom

Obsahová náplň

EXCEL BASIC 10 hodín EXCEL ADVANCED I. 10 hodín EXCEL ADVANCED II. 10 hodín EXCEL PROFESSIONAL 10 hodín EXCEL ANALYTICS 10 hodín EXCEL VBA 15 hodín

podrobnejší prehľad obsahu školenia na stránke AV

Podmienka – vlastný PC / notebook

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 207
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 960 01 Zvolen