DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ROZINKY ANEB ŠPINDL ROKU 2016 – XXI. ROČNÍK

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2016 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2017.

Cieľová skupina

Pro auditory, daňové poradce, účetní poradce, vedoucí účtáren a pokročilejší klienty v oblasti podvojného účetnictví a daní.

Obsahová náplň

24. 11. 2016 (Čt) 10:00–16:30 – AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY V ÚČETNÍ OBLASTI VČETNĚ JUDIKATURY A STANOVISEK MF ČR A NOVINKY PRO ROK 2017 – Ing. Jiří Nesrovnal

 • absolutní neplatnost – dopad do oblasti daní,
 • daňově uznatelné a daňově neuznatelné výdaje,
 • „švarcsystém“,
 • zneužití práva, aktuální vývoj,
 • vybraná témata z oblasti majetku (technické zhodnocení versus opravy, co je a není majetkem, nehmotný majetek),
 • náklady hrazené za třetí osobu, vybrané daňové souvislosti,
 • vybrané aspekty trestního práva v oblasti daňových trestných činů,
 • další aktuální daňová judikatura v návaznosti na výklady MF ČR a GFŘ.

25. 11. 2016 (Pá) 11:00–17:00 – AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ZMĚNY SCHVÁLENÉ A PROJEDNÁVANÉ V ROCE 2016 A PRO ROK 2017 – Ing. Vlastimil Bachor Daňová rozcvička aneb aktuálně k daňovému režimu: Bezúplatné příjmy, zejména bezúročné zápůjčky – výplata vlastního kapitálu – operace s cennými papíry – zákonné opravné položky k pohledávkám a odpisu pohledávek – neuhrazené závazky – pořízení a užívání hmotného a nehmotného majetku (výdaje související s pořízením majetku, operativní a finanční leasing) – odpočet daňové ztráty při přeměnách – sankce ze závazkových vztahů – neprodejné zásoby a škody na vlastním a cizím majetku – zaměstnanecké benefity (dětská skupina, naturální mzda) – rezervy na likvidaci solárních panelů.

Novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách s účinností od zdaňovacího období započatého v roce 2016, resp. 2017: Zvýšení podpory produktů na stáří – regulace poskytovatelů spotřebitelských úvěrů – daň z nabytí nemovitých věcí nově platí již jen nabyvatel a je tak součástí ocenění – úpravy v režimu veřejně prospěšných poplatníků a rodinných fundací – odpisování technického zhodnocení provedeného dalšími uživateli hmotného majetku (podnájemce, oprávněný z věcného břemene).

26. 11. 2016 (So) 9:00–13:00 – VYBRANÉ OTÁZKY Z OBLASTI DPH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ROCE 2017

 • Ing. Růžena Hrůšová
 • kontrolní hlášení – zkušenosti a nejčastější problémy,
 • praktická aplikace novely zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2016,
 • seznámení s novelou zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2017:
 • uplatňování DPH u společnosti (sdružení),
 • nárok na odpočet daně,
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti,
 • správa daně v tuzemsku,
 • další očekávaný vývoj v oblasti DPH, a to i na úrovni EU.

Lektor:
Ing. Růžena Hrůšová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Bedřichov 10, ŠPINDLERŮV MLÝN

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape