Koučovací prístup v praxi manažéra

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Chcete sa naučiť viesť svojich podriadených nedirektívne – tak, aby si na dôležité veci prišli sami? Stanoviť ciele, s ktorými budú podriadení stotožnení? Viete ktoré prvky koučovania sa hodia pri vedení ľudí? Cieľom tréningu je naučiť sa ovplyvňovať a viesť podriadených tak, aby bol maximálne aktivovaný ich potenciál pre potreby organizácie a pre ich vlastný sebarozvoj.

Cieľová skupina

Manažéri a vedúci tímov

Obsahová náplň

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Využívať nedirektívny prístup k rozvoju schopností svojich ľudí a rozlišovať medzi inštruovaním, mentorovaním a koučovaním.
  • Viesť korektívny a rozvojový rozhovor pomocou koučovacej štruktúry GROW.
  • Klásť účinné koučovacie otázky – na tréningu si vytvoria celú banku dobrých otázok.
  • Využívať rekapituláciu pre zvýšenie uvedomenia koučovaného.
  • Uvedomiť si vlastné ťažkosti a zábrany pri koučovaní a hľadať prostriedky na ich prekonávanie.

Koučovací prístup si trénujete koučingom. Počas nácviku sa naučíte vnímať proces rozhovoru, sledovať reakcie koučovaného. Pracujete na svojich autentických témach z oblasti vedenia ľudí, či delegovania a odnášate si zážitok tejto techniky na vlastnej koži. Kouč nacvičuje koučovavie techniky a dostáva spätnú väzbu ihneď po nácviku.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Karolína Noskovičová
mobil: +421 905 627 864
e-mail: recepcia@imagelab.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 737 880
email: recepcia@imagelab.sk
web: www.imagelab.sk

Adresa
Image Lab SK, s.r.o.
Jarošova Office Centre, Jarošova 1, Bratislava Zobraziť na mape