Detail kurzu

Manažér bez kravaty - Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne 1on1

BALANCED s.r.o.

Popis kurzu

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zozákladných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Manažér strávi viac ako polovicu svojho pracovného času komunikáciou. Komunikácia spája manažéra s podriadenými na ceste k dosiahnutiu spoločného cieľa. Zároveň predstavuje výmenu informácií, pri ktorej ide o vzájomné pochopenie a porozumenie. Komunikovanie je „vystrelenie informácie a zasiahnutie cieľa“.  Ovládnite umenie trafiť do cieľa! Naučíme Vás, ako efektívne motivovať, chváliť i karhať zamestnancov.

Obsah kurzu

Interaktívny workshop s veľkým množstvom cvičení a praktických príkladov:

  • podstata motivácie
  • motivačný rozhovor – ako ho zvládnuť
  • talent based leadership
  • zoznam osobných preferencií
  • motivačné a demotivačné faktory vašich podriadených
  • chyby pri motivácii a ako sa im vyhýbať
  • pochvala a spätná väzba
  • každý z nás si váži inú formu ocenenia

Certifikát Ano certifikát poskytujeme na požiadanie
Hodnotenie
Organizátor