Detail kurzu

AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE I. (s použitím sociálnych sietí)

Popis kurzu
  1. Pochopiť online marketing, jeho prínos a poznať jeho nástroje
  2. Naučiť sa zanalyzovať marketingové prostredie, vedieť určiť správnu cieľovú skupinu, vybrať vhodnú sociálnu sieť pre komunikáciu s fanúšikmi/zá­kazníkmi, pochopiť psychológiu predaja a vedieť si vytvoriť vlastný plán príspevkov
Obsah kurzu
  • Prípadové štúdie úspešných online kampaní soc. sietí
  • Výber správnej cieľovej skupiny a persóny
  • Predstavenie sociálnych sietí Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, ThinkLink a výber tej správnej
  • Ako pochopiť fanúšika a zákazníka
  • Tvorba plánu príspevkov, ako vytvoriť pútavý obsah
  • Jednoduchá tvorba platenej facebook reklamy
Cieľová skupina

Seminár je určený manažérom a pracovníkom marketingových oddelení, malým a stredným podnikateľom, živnostníkom, advokátom a koncipientom.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Organizátor