Detail kurzu

Lektor (lektorské minimum)

VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

Popis kurzu

Na úvod ...

Tajomstvo úspechu dobrých lektorov spočíva v inšpirovaní ostatných, ich motivácii k učeniu a podpore dynamických skupinových procesov. Už to nie je len o odovzdávaní vedomostí. S meniacimi sa metódami učenia a vyučovania, akým je e-learning, sa to však v dnešnej dobe stalo skutočnou výzvou.

V rámci vzdelávacieho programu Lektor si vyskúšate, ako je možné individuálne nazerať na učiacich sa, vytvárať harmonickú atmosféru učenia a tiež zvoliť vhodné didaktické prostriedky. Platí to pre online aj prezenčné kurzy.

Vzdelávací program Lektor realizujeme na základe potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu vydaného MŠVVaŠ SR.Obsah kurzu

Vstupná kvalifikácia účastníka vzdelávacieho programu
  • úplné stredné vzdelanie 
Pre koho je určený vzdelávací program Lektor?  
  • pre osoby, ktoré by chceli svoje odborné znalosti v budúcnosti odovzdávať profesionálne ako lektor ďalšieho vzdelávania dospelých.
  • osvedčenie Lektor je jedná z podmienok pre osoby, ktoré budú žiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znp. 

Cieľová skupina

Prečo absolvovať akreditovaný vzdelávací program Lektor v spoločnosti VZDELÁVANIE Košice? 

  • záleží nám na spokojnosti našich absolventov, k práci pristupujeme profesionálne, ľudský prístup je pre nás samozrejmosťou a naši lektori majú vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo svojich odboroch. 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací program Lektor v našej spoločnosti. 

                  Tešíme sa na Vás!


Certifikát osvedčenie s celoštátnou platnosťou Poznámka k cene

Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa možnosti financovanie (splátky bez navýšenia) alebo žiadosti o financovanie (REPAS) kontaktujte nás.

Hodnotenie
Organizátor