DETAIL KURZU

Aktualizačná odborná príprava TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY

Od:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

NITRA

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR – prezídia Hasičského a záchranného zboru č.13/2015 aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Obsah kurzu

Táto odborná príprava je vykonávaná internátnou formou v rozsahu 30 hodín /4 dni/ v zmysle vyhlášky MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti v krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.

Cieľová skupina

Odborní pracovníci, vedúci pracovníci, technici požiarnej ochrany, široká verejnosť. Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Poznámka k cene

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať