ANGLIČTINA PRE SENIOROV - NEPRAVÍ ZAČIATOČNÍCI (A1)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom programu je poskytnúť seniorom základy výslovnosti a gramatiky anglického jazyka. Naučiť sa jednoducho formulovať svoje požiadavky a porozumieť jednoduchej konverzácii.

Cieľová skupina

Seniori 50+. Vstupná úroveň: osvojenie časovania „be“ a významových slovies, aktívne ovládanie 300 lexikálnych jednotiek.

Obsahová náplň

Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie, zdravé stravovanie a veda a technika v našom živote. Minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies, stupňovanie prídavných mien, tvorenie prísloviek. Zlepšenie posluchu a práca s vypočutými s informáciami v nových situáciách.

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2/544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape