DAŇOVÁ KONTROLA TRANSFEROVÝCH CEN V SOUČASNÉ PRAXI

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři si formou řešení modelové daňové kontroly (tj. na simulaci detailně zpracované konkrétní situace) ukážeme, jak můžete jako zástupce daňového subjektu úspěšně přistoupit ke kontrole převodních cen, zahájené správcem daně. Seminář se bude týkat nejnovější správní praxe při vedení kontroly a bude objasňovat zájmy a povinnosti poplatníka, poradce a správce daně. Zvolená forma případové studie poukáže na optimální způsoby a formy spolupráce a argumentace.

Na semináři bude věnována pouze okrajová pozornost metodice tvorby transferových cen, částečně se seznámíte s optimální strukturou a formou dokumentace. Cílem semináře bude primárně následné zaměření na kontrolní praxi a vývoj argumentace při případné kontrole. Snahou přednášejících je argumentovat zejména na základě širokých zkušeností z kontrol a reagovat na podněty posluchačů.

Přednášející vám poskytnou rozšiřující praktické znalosti problematiky transferových cen, které vám případně i nyní pomohou efektivně nastavit či zrevidovat nastavení transakcí se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro finanční ředitele, jednatele a další zástupce poplatníků, kteří se v oblasti firemních financí a daní orientují a mají zodpovědnost za vedení daňové kontroly z pohledu poplatníka.

Seminář předpokládá znalost základů problematiky transferových cen, kterým bude věnována jen minimální pozornost.

Obsahová náplň

9:00–12:00

  • shrnutí aktuálního legislativního rámce a judikatorní praxe v rámci ČR, EU A OECD,
  • transferové ceny z hlediska metod a zdokumentování v běžné korporátní praxi,
  • prezentace modelového zadání situace před zahájením kontroly.

13:00–16:00

  • proces daňové kontroly a možné varianty argumentace pro unesení důkazního břemene poplatníka,
  • diskuze nad možnými závěry vzhledem ke vzneseným argumentům,
  • diskuze nad podněty posluchačů.

Lektor:
Mgr. Jiří Teichmann

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape