Detail kurzu

Seniorský program - Angličtina pre mierne pokročilých (B1.1)

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Popis kurzu

Cieľom programu je rozšíriť slovnú zásobu a prehĺbiť sebadôveru v komunikácii v anglickom jazyku. Osvojiť si ďalších 500 najfrekven­tovanejších slov, naučiť sa čítať a používať tieto slová v komunikačných situáciách pomocou rozvinutých jazykových funkcií. Osvojiť si synonymá a uplatňovať ich v prípade substitúcie neznámych výrazov.

Obsah kurzu

Čítanie dlhších tematicky ladených textov vyvodzovanie významov neznámych slov. Diskusia o prečítanom texte, personalizácia textu. Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov, TV správ a vysielania krátkych žánrových celkov. Používanie základných prvkov gramatického systému na vyjadrenie názoru. Samostatný a dialogický ústny prejav na vybrané konverzačné témy- Domov a bývanie, ľudské telo, doprava a cestovanie, ovocie a zelenina, vzdelávanie a práca, fauna a flóra, služby, obchody, šport, krajiny a miesta, historické miesta.

Cieľová skupina

Seniori 50+. 

Poznámka k cene

100 hod.

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Kontrišová
+421 2/501 177 02
barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor