Detail kurzu

Balík Microsoft Office II. - pre mierne pokročilých (MS Word II., MS Excel II., MS Outlook II.)

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Microsoft Office II. (MS Word, MS Excel, MS Outlook) je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť lepšie pracovať v aplikácii Microsoft Outlook a zároveň si chcú zlepšiť svoje vedomosti aj v oblasti práce s aplikáciami Microsoft Word a Microsoft Excel.

Obsah kurzu

Kurz IT OFFICE II. je balík kurzov a jeho osnova je tvorená z osnov nasledovných kurzov: Počítačový kurz Microsoft Word II. pre mierne pokročilých Kurz Microsoft Word II. pre mierne pokročilých obtiažnosť: mierne pokročilý 2 dni Počítačový kurz Microsoft Excel II. pre mierne pokročilých Kurz Microsoft Excel II. pre mierne pokročilých obtiažnosť: mierne pokročilý 2 dni Počítačový kurz Microsoft Outlook I. práca s e-mailom Kurz Microsoft Outlook I. práca s e-mailom obtiažnosť: začiatočník 1 deň Učebná osnova kurzu IT OFFICE II. - pre mierne pokročilých (MS Word II., MS Excel II., MS Outlook I.): Kurz Microsoft Word II. pre mierne pokročilých === Pokročilá práca s textom - exportovanie a importovanie - iné textové editory, formáty PDF, RTF, ODT - textové formáty TXT, CSV - pokročilé nastavenia pracovnej plochy - spôsoby zobrazenia dokumentu - rozdelenie dokumentu - efektívne zobrazenie niekoľkých dokumentov súčasne - použitie nástroja "prejsť na" pri navigácii === Pokročilé formátovanie textu - automatické opravy - základné opravy textu - formátovacie opravy - vytvorenie vlastných opráv - typografické úpravy textu - zmena pomeru šírky k výške písmena - zmena štandardnej vzdialenosti medzi písmenami - potlačenie delenia viacslovných výrazov na konci riadku - potlačenie presúvania odsekov na novú stranu - nastavenie automatického delenia slov - zakázanie delenia odseku na konci strany - zakázanie delenia položiek zoznamu na konci strany - pokročilá tvorba zoznamov - viacúrovňové zoznamy - úpravy viacúrovňových zoznamov - použitie znakov Zlom riadka a Tabulátor pri tvorbe zoznamov - nastavenie zarovnania a vlastnej veľkosti tabulátora === Štýly - úvod do použitia štýlov - čo je to štýl a ako sa používa - základné preddefinované štýly - vytvorenie nového štýlu - využitie štýlov pri formátovaní nadpisov dokumentu - štýly nadpisov a ich význam pri formátovaní dokumentu - automatické číslovanie nadpisov v štruktúre dokumentu - zmena štruktúry dokumentu pomocou nástroja prehľad - automatická tvorba obsahu, nastavenie obsahu, formátovanie obsahu - použitie štýlov pri navigovaní sa v štruktúre dokumentu === Pokročilé úpravy grafiky - nástroje na presné umiestňovanie grafiky - zalamovanie textu - pozícia - prekrývanie - automatické rozmiestňovanie - obrázky - orezávanie obrázku - komprimovanie obrázku - odstraňovanie pozadia v obrázku - úvod do tvorby vlastnej grafiky - čo je to tvar - zoskupovanie tvarov - úprava tvaru - tabuľky - navigácia v tabuľke, spôsoby označovania tabuľky - pridávanie a odstraňovanie buniek v tabuľke - opakovanie hlavičiek na novej strane - zoraďovanie údajov v tabuľke - jednoduché výpočty vo Word tabuľke - vytvorenie tabuľky konverziou textu, konverzia tabuľky na text - vloženie Excel tabuľky vo Worde - vytvorenie tabuľky kopírovaním dát z Excelu, kopírovanie nástrojom prilepiť špeciálne - tabuľka ako nástroj na formátovanie dokumentu === Záver - ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - diskusia a odpovede na otázky účastníkov Kurz Microsoft Excel II. pre mierne pokročilých === Práca s veľkými tabuľkami - Pokročilé tvorenie radov - Tvorba vlastného zoznamu - Automatické generovanie radu - Vlastný formát bunky - Formátovanie dátumu a času - Formátovanie čísel - Efektívne zobrazovanie dát vo veľkej tabuľke - Zoskupovanie stĺpcov a riadkov - Zachovanie viditeľnosti popisov tabuľky pri posúvaní - Zobrazenie viacerých hárkov a zošitov súčasne - Pokročilé nastavenia tlače - Nastavenie oblasti tlače - Optimalizovanie tlačenia veľkých tabuliek na jednu stranu - Nastavenie tlače hlavičiek stĺpcov tabuľky - Nastavenie tlače komentárov a chýb vo vzorcoch - Nastavenie hlavičky a päty === Vzorce a funkcie - Tvorba vzorcov a funkcií - Opakovanie základných princípov tvorby vzorca - Efektívne tvorenie funkcie - Ako funguje pomocník ku funkciám - Kontrola vzorca a funkcie - Čo je to zacyklený odkaz - Základné chybové hlásenia vo vzorci (Názov, Hodnota, odkaz), ako vznikajú a ako ich opravujeme - Sledovanie prepojenia vzorcov nástrojmi predchodcovia a následníci - Vyhodnocovanie zložitého výpočtu krok za krokom - Počítanie s percentami - Výpočet časti hodnoty - Pomer dvoch hodnôt v percentách - Základy štatistických výpočtov - Súčet hodnôt, podmienený súčet SUM, SUMIF, SUMIFS - Funkcie na zisťovanie početnosti COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK - Počítanie aritmetického priemeru funkcie AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS - Techniky adresovania vo vzorci a vo funkcii - Aboslútne a relatívne adresy - Kombinované adresovanie - Použitie názvu vo výpočte - Logická funkcia IF - Logické operácie vo vzorci - Porovnávanie čísla, dátumu, času a textu vzorcom - Úvod do funkcie IF - Vytvorenie podmieneného výpočtu pomocou funkcie IF === Podmienené formátovanie - Čo je to podmienený formát - Vytvorenie podmieneného formátu - Identifikovanie buniek, kde je formát nastavený - Správa a odstránenie podmieneného formátovania - Základné režimy podmieneného formátovania - Zvýrazňovanie extrémnych hodnôt - Farebná škála - Údajové pruhy - Ikonové sady, jednoduché nastavenia ikonovej sady - Použitie jednoduchého vzorca v podmienenom formátovaní - Nástroj Krivky - Čo sú to krivky a ako sa používajú - Typ dát pre krivky === Úvod do analýzy dát - Databázová tabuľka - Čo je to databázová tabuľka - Terminológia a orientovanie sa v databázovej tabuľke - Čoho sa vyvarovať pri tvorbe databázovej tabuľky - Pokročilá práca s filtrovaním a zoraďovaním - Zoraďovanie podľa farieb písma a pozadia - Použitie vlastného zoznamu pri zoraďovaní - Filtrovanie hodnôt podľa farieb a podľa podmieneného formátovania - Použitie funkcie SUBTOTAL pri filtrovaní - Medzisúčty - Vysvetlenie nástroja medzisúčty - Obmedzenia medzisúčtov, kde je správne ich využívať - Vnorené medzisúčty - Úvod do Kontingenčných tabuliek - Čo je to kontingenčná tabuľka - Zásady správnej tvorby kontingenčnej tabuľky - Zobrazenie popisov formou medzisúčtov, výhody a nevýhody tohto zobrazenia - Filtrovanie a zoraďovanie dát v kontingenčnej tabuľke - Formátovanie tabuľky s pomocou galérie štýlov - Nastavenie zobrazovania súčtov a medzisúčtov - Nastavenie počtu a priemeru údajov === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov Kurz Microsoft Outlook I. práca s e-mailom === Úvod do práce s e-mailom - Outlook a Microsoft Office - Rozdiel medzi Email programom a Webmail aplikáciou - Outlook a jeho úloha vo vnútornej firemnej komunikácií - Program Outlook vo verziách balíka MS Office - Iné kancelárske balíky a ich email klienty - Štartujeme MS Outlook - Ako funguje Email komunikácia - Definícia pojmov POP3 a SMTP - Počiatočná konfigurácia programu pre POP3 - Pracovné prostredie programu Outlook - Popis hlavného menu a ponuky súbor - Rozdiely v hlavnom menu vo verziách Outlook 2003, 2007, 2010 a 2013 - Popis prostredia v režime pošta - Popis prostredia v režime Kontakty - Popis prostredia v režime kontakty a úlohy - Práca s Microsoft Outlook dnes === Elektronická pošta - Úprava prostredia pošty - Nastavenie Navigačnej tably - Nastavenie tably na čítanie - Nastavenie panelu s úlohami a tably osôb - Význam základných poštových priečinkov - Odosielanie pošty - Emailová etiketa - Priloženie súbory alebo položky programu Outlook - Nastavenie dôležitosti správy - Nastavenie skrytej kópie - Spôsob posielania pošty a jeho vplyv na doručenie resp. nedoručenie správy - Práca s doručenou poštou - Zoraďovanie správ - Formátovanie správ - Tlač správ - Organizácia pošty - Nastavenie príznaku a pripomenutia ku správe - Vytvorenie nového poštového priečinku - Nastavenie jednoduchých pravidiel pre odosielanie a prijímanie správ - Dôležité nastavenia - Nastavenie automatického podpisu === Kontakty - Vkladanie kontaktov - Prehľad dôležitých nastavení kontaktu - Správny spôsob vypĺňania dôležitých polí ako sú telefóny a adresy - Pripájanie externých súborov ku kontaktu - Vytvorenie skupiny kontaktov - Vytvorenie priečinkov s kontaktami - Použitie kontaktov v e-mailoch - Nástroj Adresár a jeho súvis s kontaktami - Vyhľadávanie kontaktov - Význam priečinku Navrhované kontakty - Ďalšie spôsoby použitia kontaktov - Režimy zobrazenia kontaktov - Kontakty ako telefónny zoznam - Kontakty v režime vizitiek - Tlač - Tlač telefónneho zoznamu - Tlač vizitiek === Kalendár - Nastavenie zobrazenia - Popis usporiadania v dennom, týždennom a mesačnom náhlade - Pridanie sviatkov do kalendára - Nastavenie začiatku a konca dna - Nastavenie pracovného týždňa - Udalosti v kalendári - Vkladanie do kalendára - Stretnutia - Pripomenutia - Udalosti - Presúvanie udalostí - Plánovanie stretnutí === Ďalšie nástroje - Úlohy - Zadávanie - Úprava - Kontrola - Mazanie - Poznámky === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať