DETAIL KURZU

Stavba a motivácia tímu - NOVINKA!

Od:

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Bratislava 1

Popis kurzu

Účastníci budú v závere:

 • Rozumieť dynamike a vnútorným väzbám v tíme
 • Vedieť vplývať na tím v jednotlivých fázach jeho rozvoja
 • Vedieť motivovať ľudí smerom k vyššej výkonnosti
 • Rozvíjať partnerský vzťah medzi vedúcim a zamestnancami

OČAKÁVANÝ PRÍNOS PRE ABSOLVENTOV PROGRAMU

 • Vedenie efektívnych tímov
 • Zlepšenie pracovnej klímy
 • Podpora profesionality
Obsah kurzu

Program sa skladá zo 4 tematických častí, ktoré napĺňajú stanovené ciele:

1 Skupina verzus tím

2 Roly v tíme a stavba tímu

3 Motivácia tímu

4 Efektívna tímová práca

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

SKUPINA VERZUS TÍM

 • Kedy je tím tímom
 • Skupina a tím – kto je efektívnejší?
 • Charakteristiky efektívneho tímu
 • Štádiá vývinu tímu a úlohy manažéra

ROLY V TÍME A STAVBA TÍMU

 • Ľudia v tíme a mozaika ich rolí
 • Akú rolu zastávam ja?
 • Účinná skladba tímu
 • Skladba rolí v mojom tíme a ako ju využiť

MOTIVÁCIA TÍMU

 • Manažér verzus líder – a ich vplyv na motiváciu tímu
 • Kde sa nachádza môj tím? Profil vlastného tímu
 • Posúdenie výkonnosti tímu, ktorý vediem – diagnostika prostredníctvom dotazníka
 • Vízia a ciele vo vzťahu k motivácii
 • Motivačné prístupy a ich využívanie pri vedení ľudí
 • Proaktivita a reaktivita v tímovom správaní

EFEKTÍVNA TÍMOVÁ PRÁCA

 • Čo ľudí motivuje v tímovej spolupráci?
 • Efektívna komunikácia v tíme a postoje
 • Účinná spätná väzba a jej vplyv na motiváciu
 • Ako si budovať dobré vzťahy – ocenenie verzus kritika
 • Pravidlá tímovej práce – práva a povinnosti manažéra
 • Čo možno robiť lepšie?
 • Prípadové štúdie a modelovanie pracovných situácií s poskytovaním spätnej väzby

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE MOTIVÁCIE TÍMOV

Cieľová skupina

teamlídri, manažéri

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 905 325 514
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
Organizátor