ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ – PŘÍPADOVÉ STUDIE

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Seminář stručně a přehledně vysvětlí základní oblasti při zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména z pohledu nařízení Rady EU 883/2004, jeho prováděcího nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění.

Následovat budou jednoduché případové studie řešené lektorkou s aktivním zapojením účastníků kurzu.

Informace získané účastníky kurzu v úvodním výkladu vám lektorka znovu vysvětlí a zdůvodní. Případové studie představují převážnou část semináře.

Cieľová skupina

Pracovníkům personálních oddělení, daňovým poradcům, účetním, mzdovým účetním a všem, kteří s cizinci řeší pracovněprávní vztahy.

Obsahová náplň

Výklad nařízení Rady EU 883/2004, jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterální smlouvy ve vztahu k českému právu sociálního a zdravotního pojištění – vyslání zaměstnance z a do České republiky – výkon práce ve více státech – situace rodinných příslušníků, zaměstnaných studentů a důchodců – postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právu, jejich použití a vztah k zákonu o dani z příjmů fyzických osob.

Případové studie věnující se následujícím situacím: Zahraniční zaměstnanec a určení jeho daňové rezidence – zahraniční zaměstnanec přijatý českou společností na práci v ČR a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země – povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi – zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU – přijetí studenta z členského státu EU na práci v České republice – souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění – přijetí důchodce z EU na práci v ČR – jednatel v ČR a zaměstnanec v jiném členském státě EU – situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR – opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR a řešení situace z pohledu zaměstnavatele – situace rodinných příslušníků občanů EU vyslaných z ČR do EU – zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty – solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů – další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají.

Lektor:
Mgr. Magdaléna Vyškovská

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape