Detail kurzu

MS Outlook - plánovanie informácií a e-mail (PREZENČNE) - pre skupinu 6-10 osôb, rozsah 1 deň

LAPIS IT, s.r.o.

Popis kurzu

Firemné školenie pre vašu spoločnosť na mieru kdekoľvek na Slovensku alebo ONLINE cez ZOOM. Cena je uvedená za celú skupinu 6-10 osôb a rozsah školenia 1 deň vrátane DPH. Termín a osnovu prispôsobíme potrebám vašej spoločnosti.

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov evidovať a plánovať informácie ako sú akcie, udalosti, úlohy, kontakty vrátane využívania elektronickej pošty pre komunikáciu.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzu MS Word základy.

Obsah kurzu

Kalendár

 • Význam a použitie kalendára pre evidenciu informácií
 • Ktoré informácie by ste do kalendára nemali evidovať
 • Prispôsobenie si zobrazenia kalendára
 • Pohyb v kalendári
 • Ako si rýchlo naplánovať akcie a celodenné udalosti
 • Prípadové štúdie plánovania telefonátov, stretnutí, porád, meetingov, školení, dovoleniek a pod.
 • Úprava a vymazanie akcie alebo udalosti
 • Kopírovanie a presúvanie plánovaných aktivít v kalendári
 • Ako si efektívne naplánovať opakujúce sa činnosti
 • Najčastejšie chyby pri plánovaní opakovaných aktivít a možnosti ich riešenia
 • Pripomenutie udalostí, jeho nastavenie a zrušenie
 • Pridanie sviatkov do kalendára
 • Zmena zobrazenia a jeho využitie pre rôzne pohľady na plánované aktivity
 • Nastavenia kalendára

Úlohy

 • Pre evidenciu ktorých typov informácií je lepšie použiť priečinok úlohy a kedy je lepšie zvoliť kalendár
 • Ako si rýchlo naplánovať novú úlohu
 • Definovanie termínov splnenia úloh vrátane automatických upozornení na blížiaci sa termín ukončenia
 • Definovanie termínu začiatku realizácie úloh a jeho previazanie na priečinok kalendár
 • Stanovenie priority úloh
 • Sledovanie stavu dokončenia úloh
 • Tvorba úloh s opakovaním
 • Riešenie problémov spojených s plánovaním opakovaných úloh
 • Zmena spôsobu zobrazenia informácií v úlohách
 • Zoraďovanie úloh podľa zvolených kritérií

Tlač údajov

 • Možnosti vytlačenia údajov z kalendára, úloh, kontaktov a poznámok
 • Príprava na tlač a
 • Nastavenie parametrov tlače
 • Najčastejšie problémy spojené s tlačou a možnosti ich riešenia

Kontakty

 • Vytvorenie vlastného adresára pomocou kontaktov
 • Úpravy a odstránenie kontaktu
 • Práca s osobnými údajmi v kontaktoch
 • Pridanie viacerých kontaktov z rovnakej firmy
 • Pohybovanie sa v kontaktoch, vyhľadávanie kontaktov
 • Rôzne spôsoby zobrazenia kontaktov a možnosti ich využitia
 • Prepojenie kontaktov na úlohy a položky kalendára
 • Vyhľadávanie všetkých činností spojených s príslušným kontaktom (plánované akcie, udalosti, úlohy, maily a pod.)
 • Automatické telefonovanie z kontaktov
 • Vkladanie fotografií osôb do kontaktov

Poznámky

 • Možnosti praktického použitia poznámok
 • Vytvorenie novej poznámky
 • Úprava poznámok a ich odstránenie
 • Nastavenie farby poznámky

Práca s elektronickou poštou

 • Popis použitia jednotlivých poštových priečinkov – doručená, odoslaná, odstránená, k odoslaniu, koncepty
 • Vytvorenie novej poštovej správy
 • Prečítanie prijatej pošty
 • Ako si prezrieť a spracovať vložené prílohy
 • Na čo treba dávať pozor pri otváraní príloh
 • Odpoveď na prijatú poštu s ponechaním pôvodnej správy
 • Poslanie prijatej pošty ďalším príjemcov
 • Formátovanie textu správy
 • Odstránenie prijatej pošty, vytváranie konceptov poštových správ
 • Posielanie poštovej správy viacerým príjemcom
 • Automatická kontrola správnosti adries pred odoslaním správy
 • Ako zabezpečiť aby pri posielaní správy viacerým príjemcom neboli mailové adresy ostatných príjemcov viditeľné
 • Nastavenie dôležitosti správy a príznaku správy
 • Ako jednoducho znova poslať už odoslanú správu, ak príjemcovi nebola úspešne doručená
 • Možnosť odvolania omylom odoslanej alebo nesprávnej správy
 • Možnosti overenia doručenia a prečítania odoslanej pošty
 • Vkladanie automatického podpisu do poštových správ

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým tým, ktorí potrebujú pracovať v prostredí MS Outlook, využívať elektronickú poštu, chcú sa naučiť spravovať kontakty, úlohy a kalendár.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

V cene školenia je zahrnuté osvedčenie a elektronická príručka. V cene nie sú zahrnuté dopravné náklady. Cena je uvedená s DPH za celý rozsah školenia 1 deň. Pri skupine 3-5 osôb je cena s DPH 499,20 EUR/1 deň školenia.

Kontaktná osoba


0904 406 653
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor