Detail kurzu

TQM I - Plánovanie zlepšovania procesov (Lean, Kaizen, Six Sigma)

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Poznanie a precvičenie metód zlepšovania efektívnosti a kvality, implementácia metód neustáleho zlepšovania procesov a projektov Six Sigma vo firmách, aplikácie postupov TQM podľa ISO 9000:2000, VDA a QS9000.

Obsah kurzu

Ako zvýšiť efektívnosť procesov? Systémy neustáleho zlepšovania procesov, Lean Managment a Six Sigma a prečo ich aplikovať

 • Prípadová štúdia zefektívňovania procesov v organizácii. Videofilm. Identifikácia problémov vo vnútorných zákazníckych vzťahoch a ich vplyv na spokojnosť vonkajších zákazníkov.
 • Trendy v manažérskych systémoch. Vzťah ISO 9001, IATF 16949, Kaizen, Lean Six Sigma.
 • Čo je Lean Management a Six Sigma a prečo ich využívať.

Strategické plánovanie zvyšovania efektívnosti. Výber a definovanie projektov

 • Popis procesu s určením interných a externých zákazníkov a dodávateľov, definovaním zdrojov a obmedzení. Požiadavky a potreby zákazníkov, indikátory ich plnenia.
 • Strategická vízia, poslanie a požiadavky zainteresovaných na zlepšovanie.
 • Identifikácia kritických faktorov úspechu. Matica kritických faktorov a procesov.
 • Využitie manažérskych štatistických nástrojov pri určovaní priorít v plánovaní zlepšovania.
 • Hoshin Kanri plánovanie. X-Matica, Policy deployment.

Ciele a meranie zlepšovania

 • KPI (kľučové indikátory výkonnosti).
 • Aplikácia metódy QFD (Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov) pri plánovaní.
 • Postup výberu projektov. Lean Six Sigma v porovnaní s tradičným zlepšovaním procesov.

Benchmarking a meranie výkonnosti procesov

 • Metodika zlepšovania založená na porovnávaní sa s najlepšími.
 • Praktická aplikácia. Ciele projektov zvyšovania efektívnosti.

BSC – Balanced Scorecard

 • Praktická aplikácia systému prenášania stratégie do praxe a meranie výkonnosti.

Ciele projektov a motivácia k zlepšovaniu procesov

 • Ciele projektov a meranie prínosov.
 • Budovanie kultúry firmy podporujúcej zlepšovanie procesov. Motivácia k zlepšovaniu.
 • Skúsenosti z aplikácie motivačných systémov pre zlepšovanie procesov vo firmách.

Praktické skúsenosti z aplikácie v automobilovom priemysle, v ostatnej výrobe a v službách (finančné, IT atď). Prezentácia domácich a zahraničných skúseností.

Viac informácií na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Riaditeľom, zástupcom vrcholového riadenia, vedúcim pracovníkom z oblasti zlepšovania kvality a efektivity výroby a služieb.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor