Tréning efektívnej komunikácie

Popis kurzu

Kurz je interaktívny a obsahuje nácvik modelových situácií. Tréning pomáha účastníkom riešiť vypäté situácie, ktorým sú denne vystavení v kontakte s klientmi, kolegami a inými spolupracovníkmi. Tajomstvo efektívnej komunikácie spočíva v umení počúvať, pochopiť, poznať, vidieť, vyjednávať, presviedčať a dosiahnuť dohodu bez kriku, hádok, konfliktov. Umenie je aj to, ako dokážeme vzbudiť a udržať si dôveru komunikačného partnera.

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA JE DÔLEŽITOU SÚČASŤOU ŽIVOTA ČLOVEKA!

Obsah kurzu

Čo znamená efektívne komunikovať? Ako vnímame iných ľudí a ako iní vnímajú nás? Aká je dôležitosť prvého dojmu? Ako sa predstaviť a podať ruky? Ako zaujať komunikačného partnera? Čo mi naznačuje neverbálne správanie partnera? Ako viesť komunikáciu, aby obidve strany dosiahli svoj cieľ?

Praktické tréningy

 • pozitívneho upútania pozornosti v akejkoľvek situácii
 • prenosu akejkoľvek informácie s dôrazom na kľúčové slová
 • aktívneho počúvania, pochopenia a potvrdenia odpovede
 • na získanie odpovedí aj v kritických situáciách
 • asertívne povedať „NIE"
 • uvedomovania si reči tela
 • riešenia konfliktných situácií

Cieľová skupina

Ľudia, ktorí chcú

 • vedieť lepšie komunikovať a vedieť presviedčať
 • dosiahnuť, aby im druhí rozumeli
 • zlepšiť svoju komunikáciu na pracovisku
 • získať výrazný náskok pred ostatnými
 • porozumieť svojim partnerom
 • pochopiť reč tela a efektívne ju využívať
 • vedieť reagovať v konfliktných situáciách

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Žaludová
+421 48/446 11 64
kurzy@umb.sk

Organizátor