Detail kurzu

Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom a úspešné uzatváranie obchodu.

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom vzdelávacieho programu je, aby účastníci pochopili princípy obchodného rozhovoru a procesu, predovšetkým v súvislosti so špecifickými podmienkami vlastnej predajnej praxe. Účastníci sa naučia obchodné techniky a zručnosti ako zistiť skutočné potreby zákazníka, ako ponúknuť a prezentovať vhodné výrobky a nakoniec ako úspešne celý predajný proces zavŕšiť. Konečným efektom je nielen zvýšený predaj tovaru a pocit z dobre vykonanej práce na strane obchodníka ale predovšetkým spokojnosť zákazníkov a tým posilnenie dobrého mena celej spoločnosti.

Obsah kurzu

Obsah tréningu: Hlavné zásady efektívneho predaja a ako ich uplatniť v praxi účastníkov.
- Typy zákazníkov.
- Porozumenie potrieb zákazníka - čo motivuje zákazníka ku kúpe?
- Prejavenie skutočného záujmu o potreby zákazníka.
- Eliminácia základných chýb vstupnej - iniciačnej fázy komunikácie so zákazníkom
- Riešenie konfliktov a emočne náročných situácií v komunikácii so zákazníkom.
- Princípy ovplyvňovania v medziľudských vzťahoch. Motivácia zákazníka ku kúpe.
Ako prekonať svoje obavy z odmietnutia.
- Ako prekonať najčastejšie námietky zákazníka.

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu so zákazníkmi s cieľom ponúknuť a predať svoje výrobky alebo služby.

Hodnotenie
Organizátor