DETAIL KURZU

Tréning sebapoznania a sebapresadenia

Od:

Univerzita Mateja Bela

Banská Bystrica

Popis kurzu

Účastníci si spoznajú vlastnú osobnosť (svoje silné aj slabé stránky). Vyskúšajú si techniky, ktoré dávajú možnosť porozumieť vlastným emóciám a stanoviť si vlastné hodnoty. Naučia sa jednoduché stratégie na efektívne sebapresadenie.

Obsah kurzu

Sebapoznanie

 • Sebareflexia silných a slabých stránok osobnosti
 • Zdroje zvládania

Sebapresadenie

 • Asertívne správanie a techniky asertivity
 • Zdroje sebadôvery
 • Prirodzená sebaprezentácia
 • Reflexia vlastných bariér, ktoré bránia presadiť sa
 • Zvýšenie kompetencie presadiť sa vhodnou komunikáciou

Cieľová skupina

Všetci, ktorí majú záujem

 • porozumieť sebe samému a iným ľuďom
 • presadiť sa v osobnom a pracovnom živote
 • povedať asertívne a bez výčitky „NIE"
 • obrániť sa pred manipuláciou

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Žaludová
+421 48/446 11 64
kurzy@umb.sk

Hodnotenie
Organizátor