Banská Bystrica

Tréning sebapoznania a sebapresadenia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci si spoznajú vlastnú osobnosť (svoje silné aj slabé stránky). Vyskúšajú si techniky, ktoré dávajú možnosť porozumieť vlastným emóciám a stanoviť si vlastné hodnoty. Naučia sa jednoduché stratégie na efektívne sebapresadenie.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí majú záujem

 • porozumieť sebe samému a iným ľuďom
 • presadiť sa v osobnom a pracovnom živote
 • povedať asertívne a bez výčitky „NIE"
 • obrániť sa pred manipuláciou

Obsahová náplň

Sebapoznanie

 • Sebareflexia silných a slabých stránok osobnosti
 • Zdroje zvládania

Sebapresadenie

 • Asertívne správanie a techniky asertivity
 • Zdroje sebadôvery
 • Prirodzená sebaprezentácia
 • Reflexia vlastných bariér, ktoré bránia presadiť sa
 • Zvýšenie kompetencie presadiť sa vhodnou komunikáciou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Žaludová
email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 48/446 11 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/kurzy-pre-vsetkych/

Adresa
Univerzita Mateja Bela
Národná 12, Banská Bystrica Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)