Kurz: Statistické řízení procesů

Popis kurzu

Podrobně seznámí s rozborem výrobních či jiných, na čase závislých procesů, naučíte se stanovit vnitřní variabilitu procesu způsobenou pouze náhodnými vlivy a odlišit ji od často odstranitelné variability, vyvolané zvláštními příčinami. Zvládnete různé typy regulačních diagramů včetně určení příslušných regulačních mezí, případně výstražných mezí, a soustavné zpracování záznamů v regulačních diagramech až po výpočet a využití ukazatelů způsobilosti a výkonnosti. Výklad respektuje a objasňuje přístupy jak v normách ISO, tak v dokumentech VDA a QS 9000. Budou objasněny základní předpoklady pro uplatnění Shewhartových regulačních diagramů podle ČSN ISO 8258 a ukázány postupy při jejich nesplnění. Jedná se především o nesplnění předpokladu statisticky zvládnutého procesu a předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku kvality. Pozornost bude věnována ukazatelům způsobilosti a výkonnosti, jejich výpočtu, správné interpretaci a jejich intervalů spolehlivosti. Příklady doplňující výuku jsou prováděny pomocí Excelu.Obsah kurzu

  • požadavky na statistické metody při řízení procesu vyplývající z norem ISO řady 9000, dokumentů VDA, QS 9000 a zásad TQM
  • informace o normách ISO, QS 9000
  • náhodné a zvláštní příčiny variability, regulační diagramy jako nástroj pro detekci zvláštních příčin variability
  • rozbor výrobního procesu, identifikace působení nenáhodných vlivů způsobených zvláštními příčinami a odhad míry vnitřní náhodné variability procesu
  • statisticky zvládnutý proces a jeho rysy, rozdíl v přístupu ISO a VDA s QS
  • metoda 6-sigma
  • regulační metody při kontrole měřením, regulační metody při kontrole srovnáváním, jejich oblasti použití a podmínky pro jejich aplikaci, Shewhartovy a další regulační diagramy, včetně regulačních diagramů s rozšířenými mezemi, diagram CUSUM
  • různé typy ukazatelů způsobilosti a výkonnosti, jejich technické využití, ukázky aplikací a příklady
  • postupy při hledání cest pro snižování variability procesů, zejména při jejich nízké způsobilosti (výkonnosti)
  • ukázky využití výpočetní techniky v oblasti statistické regulace procesů a využití nejrozšířenějšího softwaru Microsoft ExcelCieľová skupina

Všem, kteří se aktivně zabývají řízením procesů v provozech, pracují v laboratořích a zkušebnách, nebo sledují ukazatele závislé na čase.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 5 880 Kč bez DPH (7 115 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 4 900 Kč bez DPH (5 929 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Kvapilová Jana
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor