Cezhraničné vysielanie a agentúrne zamestnávanie

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na základe pretrvávajúceho záujmu prinášame pre záujemcov bezkonkurenčný odborný seminár k problematike nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v súčasnom prepojení výkladu teórie zákona a neskoršej aplikačnej praxe. Obsah seminára sa zameria nielen na objasnenie výkladu predmetu zákona o cezhraničnej spolupráci, ale aj na dôkladné vymedzenie novo zavádzanej právnej terminológie, popisu právnych vzťahov medzi jednotlivými subjektmi, identifikácii ich práv a povinností. Výklad lektorov sa následne zameria i na prepojenie s realizáciou agentúrneho zamestnávania v kontexte cezhraničného výkonu práce, vrátane zmien, ktoré do tejto oblasti prináša nová legislatíva. Odborný výklad bude doplnený množstvom praktických prípadov, ktoré umožnia účastníkom lepšie pochopenie problematiky na základe bezprostrednej praktickej skúsenosti lektorov.

Výnimočnosť seminára zvýrazňuje odborný profil lektorov, ktorí spolupracovali nielen na príprave predmetného právneho predpisu, ale je aj súčasťou ich každodennej právnej praxe.

Cieľová skupina

agentúry dočasného zamestnávania, zamestnávatelia, vedúci zamestnanci, personalisti, HR manažéri a mzdoví účtovníci, advokáti, advokátski koncipienti, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

  • Vymedzenie základných pojmov zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
  • Minimálne podmienky vs. porovnateľné podmienky, 3 situácie vyslania zamestnanca
  • Vyslanie na územie SR a z územia SR, domáci zamestnávateľ a hosťujúci zamestnanec a zamestnávateľ
  • Pravidlá identifikácie vyslania zamestnanca, posúdenie skutočného usadenia sa a obvyklého výkonu práce zamestnanca, znaky vyslania
  • Povinnosti vysielajúcich zamestnávateľov a domáceho zamestnávateľa
  • inšpekcie práce v oblasti cezhraničnej spolupráce a sankčné mechanizmy pri porušení zákona
  • Doručovanie rozhodnutí o uložení pokuty a vymáhanie pokuty uloženej hosťujúcemu a domácemu zamestnávateľovi
  • Identifikácia zmien súvisiacich pracovnoprávnych predpisov
  • Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
  • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape