Kurz: Behaviorálna ekonómia

Popis kurzu

Ako funguje naša myseľ, čo ovplyvňuje naše rozhodnutia a prečo aj múdri ľudia občas robia hlúposti? Spolu budeme nachádzať odpovede na tieto a ďalšie otázky v behaviorálnej ekonómii – vede o ľudskom rozhodovaní. Ukážeme si ako často v rozhodnutiach robíme chyby a sme iracionálni. Naša iracionalita je však predvídateľná a chybám dokážeme predchádzať. Spolu sa vydáme na dvojdňový výlet do tajov vied o ľudskej mysli. Predstavíme si 9 podvedomých chýb, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia a naučíme sa proti nim brániť.

Získate náhľad do ľudského rozhodovania a porozumiete tomu, čo sa nazýva behaviorálna ekonómia. Budete schopní identifikovať situácie, v ktorých hrozí, že by Vaše rozhodnutia mohli byť ovplyvnené nesprávnym smerom a dostanete nástroje ako sa proti týmto vplyvom brániť. Budete schopní lepšie porozumieť správaniu vašich kolegov a zákazníkov a lepšie s ním pracovať.Obsah kurzu

DEŇ I. Modul 1.

  • Ako sa rozhodujeme a čo vplýva na naše rozhodnutia?
  • Čo je behaviorálna ekonómia a čo nás vie naučiť?
  • Systematické chyby v rozhodovaní a prečo im podliehame?

Pochybenie #1 – Confirmation bias

Máme podvedomú tendenciu hľadať informácie a argumenty, ktoré potvrdzujú naše presvedčenia a očakávania. To má okrem iného za následok,že chybne pristupujeme k vyhodnocovaniu dát a hypotéz.

DEŇ I. Modul 2.

Pochybenie #2 – Insensitivity to sample sizes

Pri vyhodnocovaní dát, alebo údajov neberieme do úvahy veľkosť vzorky, z ktorej dáta pochádzajú. To môže spôsobiť veľmi chybné závery a rozhodnutia.

Pochybenie #3 – Availability bias

Máme tendenciu prikladať vyššiu váhu a pravdepodobnosť informáciám, ktoré sú hneď v pamäti dostupné, v porovnaní s informáciami,na ktoré si spomenieme ťažšie. To často spôsobuje mylné vyhodnocovanie minulých udalostí, výkonov, alebo zásluh.

Pochybenie #4 – Loss aversion

Možnosť straty na nás vplýva omnoho silnejšie ako možnosť získať niečo ekvivalentné. Takisto máme tendenciu viac riskovať, keď sa jedná o stratu.

DEŇ II. Modul 3.

Pochybenie #5 – Anchoring

Anchoring, alebo ukotvenie je fenomén, pri ktorom sa podvedome naviažeme na hodnotu, alebo informáciu a naše rozhodnutia následne odvíjame od tejto kotvy. To môže byť veľmi nebezpečné, hlavne ak je kotva úplne irelevantná, alebo zámerne zavádzajúca. Takisto môžeme nevedome ukotviť iných a tým ovplyvniť ich rozhodnutia.

Pochybenie #6 – Regression to the mean

Po nadpriemerne dobrom výkone, alebo výsledku je veľká pravdepodobnosť zhoršeného výkonu. Dôvodom je náhodnosť, ktorá je do istej miery všade prítomná. Často náhodnosť neberieme do úvahy čo spôsobuje chybné nastavovanie výkonnostných cieľov, alebo skreslené hodnotenie minulých výkonov.

DEŇ II. Modul 4.

Pochybenie #7 – Disjunctive and Conjunctive events

Keď je celkový výsledok projektu závislý od viacerých čiastkových úloh, z ktorých každá má vysokú pravdepodobnosť úspechu, riziko zlyhania projektu môže byť stále vysoké. Často opomínaný fakt pri projektovom plánovaní.

Pochybenie #8 – Overconfidence

Máme tendenciu preceňovať naše schopnosti a veľmi rýchlo nadobúdame ilúziu kontroly nad vecami, nad ktorými kontrolu nemáme.

Pochybenie #9 – Framing

Spôsob podania problému, otázky, či zafarbenie situácie dokáže ovplyvniť naše reakcie, rozhodnutia a vnímanie. To spôsobuje, že máme tendenciu vybrať iné riešenia rovnakých problémov ak sú odlišne formulované.Cieľová skupina

Od tím lídrov až po vrcholových manažérov, ktorých rozhodnutia silno ovplyvňujú smerovanie a chod firiem. Pre tých, ktorí sa neboja zistiť, že v rozhodnutiach niekedy robia chyby a chcú sa naučiť proti nim brániť.Poznámka k cene

Cena školenia závisí od obsahu a dĺžky trvania kurzu. Viac informácií na radoslav.blahuta@pwc.comKontaktná osoba

Radoslav Blahuta, Obchodný reprezentant Akadémie
+421 910 420 818
radoslav.blahuta@pwc.com


Organizátor