Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Školy a školské zariadenia sú najvýznamnejšou kategóriou organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. Z ekonomického hľadiska rozpočty týchto zariadení tvoria častokrát takmer polovicu rozpočtu celej obecnej samosprávy. Z právneho hľadiska fungovanie škôl a školských zariadení reguluje široký diapazón právnych predpisov. Školu a školské zariadenie pritom riadi riaditeľ ako osoba spravidla bez právnického, či ekonomického vzdelania. Z dôvodu závažnosti postavenia škôl a školských zariadení v systéme obecnej samosprávy je preto mimoriadne dôležité dôsledné nastavenie finančných a právnych vzťahov medzi obcou/mestom ako zriaďovateľom a školou/školským ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Ekonomickým kategóriám vzťahu obcí a škôl/školských zariadení je venovaná pozornosť v literatúre i v lektorskej činnosti. Naopak, ucelená právna analýza vzťahu obcí a škôl/školských zariadení úplne chýba, v dôsledku čoho vzniká množstvo sporných situácii ústiacich až do súdnych sporov. Ponúkaná prednáška túto medzeru vypĺňa. Lektor pri výklade vychádza najmä z rozboru doterajších početných súdnych rozhodnutí týkajúcich sa vzťahu obcí/miest a škôl/školských zariadení, ako i vzťahu starostu/obecného zastupiteľstva a riaditeľa školy/školského zariadenia.

Cieľová skupina

starostovia obcí a miest, poslanci zastupiteľstiev, riaditelia škôl a školských zariadení, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci

Obsahová náplň

  • Úvod do problematiky
  • Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia
  • Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia
  • Kontrolná právomoc hlavného kontrolóra a starostu vo vzťahu k Š/ŠZ
  • Zriaďovanie škôl a školských zariadení – zriaďovacie listiny
  • Dôraz na doterajšie právne otázky a prípady – rozhodovacia činnosť súdov (judikatúra)
  • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape