DETAIL KURZU

Strategický predaj

Od:

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Bratislava

Popis kurzu

HLAVNÉ CIELE

 • Zlepšiť aktivitu obchodníkov zameranú na obchodné ciele
 • Využiť „business intelligence“ vo svojej práci na rozvoj akvizičnej činnosti.
 • Zvýšiť efektívnosť predaja v portfóliu klientov pomocou pripravenej stratégie predaja.
 • Zvýšiť motiváciu a sebavedomie obchodného tímu.
 • Pochopíte a analyticky rozoberiete svoju obchodnú pozíciu
 • Naučíte sa vytvátať víťaznú obchodnú stratégiu
 • Prostredníctvom shadowingu zistíte nedostatky a získate okamžitú spätnú väzbu
 • Oboznámite sa s kľúčovými prvkami konceptu strategického predaja pre úspešný B2B obchod
Obsah kurzu

 • Identifikácia autorít nákupu (kto všetko rozhoduje o nákupe) a ako s nimi jednať
 • Varovné signály, ohrozenia predaja (red flags) a ich eliminácia pre zlepšenie predaja
 • Pochopenie a využitie svojich (firemných) silných stránok v predaji
 • Dosahovanie výsledkov, ktoré sú dobré pre vás aj pre zákazníka (Win-Results koncept)
 • Pochopenie ako reagujú (vnímajú) jednotlivé autority vašu ponuku, analýza postoja zákazníka
 • Efektívne riadenie predajného času, poznanie predajného “lievika”

Metodika tréningu

Tréning pozostáva z teoretickej časti stratégie predaja, po ktorej nasledujú krátke workshopy účastníkov. Každý účastník pracuje na svojom súčasnom obchodnom prípade a výsledkom je príprava akčných krokov v rámci predajnej stratégie.

SHADDOWING

Shaddowing, teda tieňovanie zamestnanca na pracovisku používame na analýzu potrieb u zákazníka, na prípravu školenia ako aj na implementáciu nadobudnutých poznatkov zo školenia do praxe. Tréner individuálne pracuje so zamestnancami, počúva ich predajné rozhovory, dáva im okamžitú spätnú väzbu a koučing za účelom zlepšenia ich výkonu.

Cieľová skupina

 • Predajcovia
 • Vedúci obchodných oddelení
 • Vedúci pracovníci naprieč odvetviami

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti. Tento prístup k predaju je vhodný predovšetkým pre obchodné projekty(komplexné riešenia), ktoré majú vysokú hodnotu, trvajú dlhšiu dobu a realizujú sa v značnom konkurenčnom prostredí.

Kontaktná osoba

Mgr. Martina Vyskočová
+421 911 878 107
vyskocova@mvacademy.sk

Hodnotenie
Organizátor