Detail kurzu

Popis kurzu

Absolvent kurzu si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

Obsah kurzu

ekonomika, suroviny, odborné kreslenie, technológia, stroje a zariadenia, odborný výcvik

Certifikát Osvedčenie - kurz je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hodnotenie
Organizátor