DETAIL KURZU

Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je podať účastníkom užitočné informácie o právnej úprave obchodno-záväzkových vzťahov, o pravidlách uzatvárania obchodných zmlúv a zmluvnej zodpovednosti podľa aktuálneho obchodného zákonníka.

Obsah kurzu

  • Úvod do právnej úpravy záväzkov

Vznik zmluvy, základné náležitosti (zmluvy podľa obchodných kódexov)

  • Štruktúra zmluvy, problematické ustanovenia
  • Základné formulácie na vzorových príkladoch
  • Úprava zodpovednosti za škodu podľa Obchodného zákonníka
  • Spôsoby ukončenia zmluvy a nároky s tým súvisiace (odstúpenie, výpoveď a pod.)
  • Diskusia

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre účastníkov bez právnického vzdelania. Je určený predovšetkým obchodníkom, logistom, manažérom, pracovníkom zodpovedným za komunikáciu s odberateľmi a dodávateľmi vo firme.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
lkaretkova@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor