ZÁKON O ODPADOCH - povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Aplikačná novela zákona o odpadoch“, zlepšuje, zefektívňuje a sprehľadňuje systém nakladania s odpadmi. Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete aké sú najväčšie zmeny v novelách odpadovej legislatívy a ako novely odpadovej legislatívy pomohli k zníženiu administratívnej záťaže firiem. Ponúkame možnosť zhrnúť si skúsenosti z riešenia problematiky odpadov, ako spracovať evidenciu jednotlivých druhov odpadov, odkonzultovať evidenciu, ohlásenia, prípadné nejasnosti. Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú evidenciu odpadov a metodiku pre vyhradené výrobky, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.

Cieľová skupina

Konzultačný seminár OTÁZKY a ODPOVEDE je určený pre všetkých, ktorí si chcú upevniť vedomosti a vyjasniť konkrétne problémy.

Obsahová náplň

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov – zmeny v novom zákone o odpadoch, nové súhlasy, registrácia (informácia o novele zákona účinnej od 1.12.2017) Súvisiace vyhlášky č. 373, 371, 376/2015 Z.z. a ich novely – informatívne Novela vyhláška č. 366/2015 Z.z. – nové tlačivá evidencií, ohlásení – povinnosti, novinky v nadväznosti na zmeny od 15.10.2017 Najčastejšie problémy a chyby v evidencii, modelové situácie – vhodné priniesť vlastnú evidenciu Výrobca vyhradených výrobkov – kto je výrobcom vyhradeného výrobku a kto je výrobcom podľa §27 ods.7 ? Aké sú jeho povinnosti. Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Kto ním môže byť a za akých podmienok? Riešenie konkrétnych otázok, ktoré vás počas roka potrápili, alebo potrebujete problematiku ujasniť Softvérové riešenie vedenia evidencie, vzorové formuláre, elektronická forma evidencie odpadov – informácia BESOFT

Lektor:
Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál. Seminár vedi

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Anna Dérerová, Ing. Zuzana Pešatová
tel:
+421 911 650 *** zobraziť

mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
dererova@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrova 2/A, 821 01 Bratisla Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)