Programovanie v SWIFTe pre iOS I. - tvorba aplikácií pre iPhone a iPad

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počítačový kurz Swift alebo programovanie pre iOS I. – tvorba aplikácií pre iPhone a iPad je určený pre začínajúcich programátorov, vývojárov alebo pre záujemcov, ktorí sa chcú začať profesionálne venovať vývoju a tvorbe aplikácií práve pre túto populárnu platformu. Tento kurz je určený pre úplných začiatočníkov v tejto oblasti, to znamená že sa neočakávajú žiadne znalosti ani vedomosti z programovania, ale od účastníka sa očakávajú znalosti operačného systému OS X, keďže aplikácie pre iPhone a iPad sa programujú výhradne z počítačov výhradne z počítačov od firmy Apple. Výhodou je aj znalosť akéhokoľvek programovacieho jazyka na úrovni začiatočníka. Jazyk Swift je na rozdiel od objektového C oveľa jednoduchší a spoločnosť Apple jeho uvoľnením potešila množstvo nových záujemcov o programovanie aplikácií práve pre Apple zariadenia.

Nie je nič jednoduchšie ako začať vo Swifte programovať, keďže sa jedná o veľmi prehľadný programovací jazyk a v kombinácii s vývojovým prostredím XCode môžete začať tvoriť aplikácie už dnes. Kurz Swift je veľmi praktický a každý účastník si odnesie základné a stredne pokročilé vedomosti dôležité pre štart každého iOS programátora. Na kurze si spravíte množstvo aplikácií a záverečná hotová aplikácia bude najžiadanejší iOS produkt: záložková aplikácia, ktorá bude obsahovať informácie o firme, alebo produkte.
Na tomto kurze sa taktiež dozviete a naučíte ako sa aplikácie ukladajú do obchodu, koľko stojí licencia na vyvíjanie aplikácií, čo musí vedieť developer a ako sa na aplikáciách dá zarobiť. Lektor kurzu je dlhoročný pedagóg a programátor nie len na iOS platformu ale aj Android, autor množstva aplikácií. Lektor kurzu je zároveň autorom našej iOS aplikácie, ktorej zdrojové kódy Vám po kurze budú k dispozícii bezplatne aby ste podobné aplikácie vedeli bez problémov tvoriť aj sami. Kurz je od septembra 2016 vo „verzii 3.0“ pričom prešiel kompletnou zmenou učebnej osnovy a príkladov z pôvodnej objektovej verzie na jazyk SWIFT a taktiež sme pre Vás našli nového – ešte lepšieho lektora.

Cieľová skupina

začiatočník

Obsahová náplň

Predstavenie iOS a OS X

 • rozdiely
 • história
 • systém OS X a jeho hlavné črty
 • natívny vývoj aplikácii a potreba Apple počítačov
 • vývoj aplikácii bez potreby Apple počítačov (Intel XDK)
 • rozdiely medzi aplikáciami pre iOS a Android
 • základné kamene operačných systémov OS X a iOS a Objective-C a NEXT

Programovanie pre iOS

 • zariadenia, pre ktoré programujeme aplikácie
 • typy aplikácií a šírka frameworku
  • „záložkové“ aplikácie
  • dátové aplikácie a utility
  • iCommerce aplikácie
  • hry
  • ostatné
 • prostredie Xcode
 • simulátor
 • simulácia aplikácie na konkrétom zariadení
 • developerské alebo vývojové zariadenie a licencia

Programovacie a vývojové prostredie Xcode 6

 • inštalácia
 • verzie a aktualizácie
 • základný popis vývojového prostredia
  • prvé spustenie
  • grafické rozhranie
  • popis základných nástrojov, ktoré budeme používať

Prvá aplikácia a čo je to storyboard

 • vytvorenie nového projektu
 • uloženie projektu
 • výber verzie iOS, pre ktoré programujem
 • návrh projektu – nápad, proces a plánovanie
 • návrh aplikácie „na papier“
 • tvorba prvej jednoduchej aplikácie
 • spustenie cez simulátor

Základné ovládacie prvky využívané v aplikáciách – UI elementy

 • kde sa nachádzajú ovládacie prvky
 • ako ich vkladať do aplikácie
 • storyboard
 • texty
 • tlačidlá
 • label a textfield
 • tableview
 • listview
 • ostatné …
 • úprava základných vlastností
 • odstraňovanie objektov

Ako funguje vývoj aplikácie a kedy sa programuje

 • čo je to UI
 • existuje aplikácia bez programovania
 • programovacie jazyky SWIFT a Objective C
 • rozdiel medzi procedurálnym a objektovým programovaním

Programovací jazyk SWIFT a Playground

 • kde je priestor na programovanie v Xcode
 • využívanie „ihriska“ a prvé príkazy
 • základné konštrukcie programovacieho jazyka
  • syntax jazyka
  • ako sa v SWIFTE programuje
  • premenné
  • dátové typy
  • práca s premennými a základné operácie
  • polia
  • cyklus for
  • cyklus while
  • podmienky v SWIFTE
  • podmienka IF a SWITCH
  • operandy a rozhodovacie znaky
  • funkcie
  • objekt a metódy

Praktické cvičenia a programovanie

Tvorba jednoduchých príkladov

Deň 2.

Prvá aplikácia v Xcode a prechod z ihriska do projektu: Aplikácia na evidenciu záznamov (poznámky, úlohy, výdavky …)

 • aplikácia vychádzajúca z Master Detail
 • tvorba nového projektu
 • Master-View-Controller – štruktúra aplikácie
 • ikona aplikácie
 • dovzdávanie dát medzi obrazovkami
 • riadenie obrazoviek
 • názov aplikácie
 • návrh aplikácie
 • tvorba potrebných UI komponentov
 • dokončenie aplikácie z pohľadu vzhľadu
 • programovanie logiky v SWIFTE
 • dokončenie aplikácie
 • debugovanie aplikácie a kedy debugovat
 • simulácie chýb, hľadanie a odstraňovanie chýb v kóde
 • spustenie aplikácie na zariadení

Autolayout a problém s rôznymi veľkosťami displejov a zariadeniami

 • aplikácia na výšku alebo na šírku
 • typy rozlíšení iPhone 4, 5, 6, 6+ a tablet
 • aplikácia na tablete, ale aj na telefóne
 • vyvíjajú sa aplikácie samostatne pre tablety alebo sa robia „spoločné“ aplikácie
 • automatické zarovnávania prvkov
 • základné princípy a demonštrácia

Vytvorenie obsahu záložkovej aplikácie – zoznam s detailom a informáciami

 • tvorba nového projektu
 • template Tabbed Application
 • názvy záložiek a príprava užívateľského rozhrania
 • definovanie si základných pojmov a vysvetlenie funkčností a princípov fungovania aplikácie
 • príprava UI
 • prenos dát zo vzdialeného servera, sťahovanie dát cez HTTP protokol
 • formát jSON a XML
 • ukážky jSON dát – kategórie kurzov na IT LEARNING stránke a zoznam IT kurzov
 • príkazy na pripájanie sa na HTTP protokol a sťahovanie jSON dát
 • synchrónny a asynchrónny prenos
 • parsovanie jSON dát
 • opensource knižnica SwiftyJson
 • tvorba objektu s dátami
 • plnenie dát do zoznamu na obrazovke
 • tvorba detailu položky

Vytvorenie ďalších záložiek

 • záložka „o firme“ – obrázok a statické texty
 • záložka s mapou a poloha firmy na mape
 • tlačidlo na „osvieženie dát“

Život aplikácie a distribúcia

 • ako sa aplikácia ukladá
 • testflight alebo ako spustiť aplikáciu bez zdieľania v obchode
 • registrácia a poplatky
 • nahrávanie aplikácie do AppStore (iTunes connect)
 • schvaľovací proces
 • záverečný proces Review a mazanie aplikácie
 • spoplatnenie aplikácie

Záverečná diskusia a rady

 • kde hľadať ďalšie informácie a ako sa ďalej vzdelávať
 • iOS Human Interface Guidelines alebo ako Apple prikazuje tvoriť aplikácie
 • aké aplikácie môžete tvoriť a aké sa neodporúčajú
 • otázky účastníkov kurzu
 • odporúčaná literatúra a zdroje

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape