Detail kurzu

Programovanie v SWIFTe pre iOS I. - tvorba aplikácií pre iPhone a iPad

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Swift alebo programovanie pre iOS I. - tvorba aplikácií pre iPhone a iPad je určený pre začínajúcich programátorov, vývojárov alebo pre záujemcov, ktorí sa chcú začať profesionálne venovať vývoju a tvorbe aplikácií práve pre túto populárnu platformu. Tento kurz je určený pre úplných začiatočníkov v tejto oblasti, to znamená že sa neočakávajú žiadne znalosti ani vedomosti z programovania, ale od účastníka sa očakávajú znalosti operačného systému OS X, keďže aplikácie pre iPhone a iPad sa programujú výhradne z počítačov výhradne z počítačov od firmy Apple. Výhodou je aj znalosť akéhokoľvek programovacieho jazyka na úrovni začiatočníka. Jazyk Swift je na rozdiel od objektového C oveľa jednoduchší a spoločnosť Apple jeho uvoľnením potešila množstvo nových záujemcov o programovanie aplikácií práve pre Apple zariadenia. Nie je nič jednoduchšie ako začať vo Swifte programovať, keďže sa jedná o veľmi prehľadný programovací jazyk a v kombinácii s vývojovým prostredím XCode môžete začať tvoriť aplikácie už dnes. Kurz Swift je veľmi praktický a každý účastník si odnesie základné a stredne pokročilé vedomosti dôležité pre štart každého iOS programátora. Na kurze si spravíte množstvo aplikácií a záverečná hotová aplikácia bude najžiadanejší iOS produkt: záložková aplikácia, ktorá bude obsahovať informácie o firme, alebo produkte. Na tomto kurze sa taktiež dozviete a naučíte ako sa aplikácie ukladajú do obchodu, koľko stojí licencia na vyvíjanie aplikácií, čo musí vedieť developer a ako sa na aplikáciách dá zarobiť. Lektor kurzu je dlhoročný pedagóg a programátor nie len na iOS platformu ale aj Android, autor množstva aplikácií. Lektor kurzu je zároveň autorom našej iOS aplikácie, ktorej zdrojové kódy Vám po kurze budú k dispozícii bezplatne aby ste podobné aplikácie vedeli bez problémov tvoriť aj sami. Kurz je od septembra 2016 vo "verzii 3.0" pričom prešiel kompletnou zmenou učebnej osnovy a príkladov z pôvodnej objektovej verzie na jazyk SWIFT a taktiež sme pre Vás našli nového - ešte lepšieho lektora. Na školenie je potrebné priniesť si vlastný MAC.

Obsah kurzu

=== Predstavenie iOS a OS X - rozdiely - história - systém OS X a jeho hlavné črty - natívny vývoj aplikácii a potreba Apple počítačov - vývoj aplikácii bez potreby Apple počítačov (Intel XDK) - rozdiely medzi aplikáciami pre iOS a Android - základné kamene operačných systémov OS X a iOS a Objective-C a NEXT === Programovanie pre iOS - zariadenia, pre ktoré programujeme aplikácie - typy aplikácií a šírka frameworku - "záložkové" aplikácie - dátové aplikácie a utility - iCommerce aplikácie - hry - ostatné - prostredie Xcode - simulátor - simulácia aplikácie na konkrétom zariadení - developerské alebo vývojové zariadenie a licencia === Programovacie a vývojové prostredie Xcode 6 - inštalácia - verzie a aktualizácie - základný popis vývojového prostredia - prvé spustenie - grafické rozhranie - popis základných nástrojov, ktoré budeme používať === Prvá aplikácia a čo je to storyboard - vytvorenie nového projektu - uloženie projektu - výber verzie iOS, pre ktoré programujem - návrh projektu - nápad, proces a plánovanie - návrh aplikácie "na papier" - tvorba prvej jednoduchej aplikácie - spustenie cez simulátor === Základné ovládacie prvky využívané v aplikáciách - UI elementy - kde sa nachádzajú ovládacie prvky - ako ich vkladať do aplikácie - storyboard - texty - tlačidlá - label a textfield - tableview - listview - ostatné ... - úprava základných vlastností - odstraňovanie objektov === Ako funguje vývoj aplikácie a kedy sa programuje - čo je to UI - existuje aplikácia bez programovania - programovacie jazyky SWIFT a Objective C - rozdiel medzi procedurálnym a objektovým programovaním === Programovací jazyk SWIFT a Playground - kde je priestor na programovanie v Xcode - využívanie "ihriska" a prvé príkazy - základné konštrukcie programovacieho jazyka - syntax jazyka - ako sa v SWIFTE programuje - premenné - dátové typy - práca s premennými a základné operácie - polia - cyklus for - cyklus while - podmienky v SWIFTE - podmienka IF a SWITCH - operandy a rozhodovacie znaky - funkcie - objekt a metódy === Praktické cvičenia a programovanie === Tvorba jednoduchých príkladov Deň 2. === Prvá aplikácia v Xcode a prechod z ihriska do projektu: Aplikácia na evidenciu záznamov (poznámky, úlohy, výdavky ...) - aplikácia vychádzajúca z Master Detail - tvorba nového projektu - Master-View-Controller - štruktúra aplikácie - ikona aplikácie - dovzdávanie dát medzi obrazovkami - riadenie obrazoviek - názov aplikácie - návrh aplikácie - tvorba potrebných UI komponentov - dokončenie aplikácie z pohľadu vzhľadu - programovanie logiky v SWIFTE - dokončenie aplikácie - debugovanie aplikácie a kedy debugovat - simulácie chýb, hľadanie a odstraňovanie chýb v kóde - spustenie aplikácie na zariadení === Autolayout a problém s rôznymi veľkosťami displejov a zariadeniami - aplikácia na výšku alebo na šírku - typy rozlíšení iPhone 4, 5, 6, 6+ a tablet - aplikácia na tablete, ale aj na telefóne - vyvíjajú sa aplikácie samostatne pre tablety alebo sa robia "spoločné" aplikácie - automatické zarovnávania prvkov - základné princípy a demonštrácia === Vytvorenie obsahu záložkovej aplikácie - zoznam s detailom a informáciami - tvorba nového projektu - template Tabbed Application - názvy záložiek a príprava užívateľského rozhrania - definovanie si základných pojmov a vysvetlenie funkčností a princípov fungovania aplikácie - príprava UI - prenos dát zo vzdialeného servera, sťahovanie dát cez HTTP protokol - formát jSON a XML - ukážky jSON dát - kategórie kurzov na IT LEARNING stránke a zoznam IT kurzov - príkazy na pripájanie sa na HTTP protokol a sťahovanie jSON dát - synchrónny a asynchrónny prenos - parsovanie jSON dát - opensource knižnica SwiftyJson - tvorba objektu s dátami - plnenie dát do zoznamu na obrazovke - tvorba detailu položky === Vytvorenie ďalších záložiek - záložka "o firme" - obrázok a statické texty - záložka s mapou a poloha firmy na mape - tlačidlo na "osvieženie dát" === Život aplikácie a distribúcia - ako sa aplikácia ukladá - testflight alebo ako spustiť aplikáciu bez zdieľania v obchode - registrácia a poplatky - nahrávanie aplikácie do AppStore (iTunes connect) - schvaľovací proces - záverečný proces Review a mazanie aplikácie - spoplatnenie aplikácie === Záverečná diskusia a rady - kde hľadať ďalšie informácie a ako sa ďalej vzdelávať - iOS Human Interface Guidelines alebo ako Apple prikazuje tvoriť aplikácie - aké aplikácie môžete tvoriť a aké sa neodporúčajú - otázky účastníkov kurzu - odporúčaná literatúra a zdroje

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať