Microsoft Windows Server 2012/2016 - Active Directory základný kurz

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počítačový kurz Windows Server 2012/2016 R2 – Active Directory základný kurz je určený pre správcov siete, ktorí majú znalosti a skúsenosti s prácou v tomto operačnom systéme a chcú sa naučiť efektívne využívať možnosti domén, ktoré Windows Server 2012/2016 ponúka. Microsoft Windows Server 2012/2016 je najnovší serverový operačný systém z dielne Microsoftu, ktorý nájde svoje uplatnenie v malých, stredných, ale aj veľkých podnikoch.

Cieľová skupina

pokročilý

Obsahová náplň

Vysvetlenie základných pojmov

 • Pracovná skupina
 • Doména
 • Active Directory
 • DNS

Úvod do služieb Active Directory Domain Services

 • Prehľad Active Directory Domain Services
 • Logická štruktúra AD DS
 • doménový les (domain forest)
 • doménový strom (domain tree)
 • doména (domain)
 • koreňové domény (forest root domain, tree root domain)
 • organizačná jednotka (organizational unit)
 • Fyzická štruktúra AD DS
 • územné rozdelenie domény (sites)
 • doménové radiče (domain controllers)
 • Inštalácia AD DS
 • postup inštalácie
 • konfigurácia potrebných služieb
 • funkčné úrovne domén

Konfigurácia prihlásenia na klientský počítač

 • Pridanie účtu počítača do domény
 • Priebeh prihlásenia do domény (Single sing-on)
 • Druhotné prihlásenie v doméne (Secondary logon)
 • Riešenie problémov pri konfigurácii domény na klientských počítačoch

Správa účtov v Active Directory

 • Vytváranie užívateľských účtov
 • Správa užívateľských účtov
 • Vytváranie účtov počítača
 • Správa účtov počítača
 • Vyhľadávanie objektov v Active Directory

Používateľské skupiny

 • Vytváranie používateľských skupín
 • Správa používateľských skupín
 • Typy užívateľských skupín podľa funkčnosti
 • bezpečnostné skupiny
 • distribučné skupiny
 • Typy užívateľských skupín podľa rozsahu
 • doménové lokálne skupiny
 • globálne skupiny
 • univerzálne skupiny

Nastavenie prístupu k prostriedkom domény

 • Prehľad možností nastavenia prístupových práv
 • Prideľovanie prístupových práv k súborom, adresárom a tlačiarňam
 • Určovanie výsledných práv pre konkrétneho užívateľa
 • Sledovanie prístupu k objektom

Práca s organizačnými jednotkami

 • Význam organizačných jednotiek
 • Vytváranie organizačných jednotiek
 • Vnáranie organizačných jednotiek
 • Delegácia administrátorských práv k organizačnej jednotke

Práca s politikami skupiny (Group Policy)

 • Prehľad skupinových politík
 • Možný rozsah využitia GPO
 • Konfigurácia pravidiel pre užívateľov
 • Konfigurácia pravidiel pre počítače
 • Dedičnosť politík
 • Vynútené politiky

Profily užívateľov

 • Presmerovanie užívateľských adresárov na server cez GPO
 • Cestovný užívateľský profil

Konfigurácia software pomocou Group Policy

 • Prehľad možností nasadzovania software pomocou GPO
 • Postup pri inštalácii aplikácií
 • Upgrade a odinštalovanie aplikácií

Konfigurácia ďalších domén v prostredí Active Directory

Replikácia Active Directory

 • Čo je replikácia
 • Ako prebieha replikácia v rámci jedného územia
 • Ako prebieha replikácia medzi jednotlivými územiami
 • Konfigurácia replikácie

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape