DETAIL KURZU

Mediátor - odborný seminár

Od:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Bratislava

Popis kurzu

Oboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov. Osvojiť si poznatky alternatívnych riešení konfliktov, druhy konfliktov. Ich zdroje a dôsledky neriešených konfliktov. Riešením prípadových štúdií a na základe skúseností z praxe vedieť prezentovať úlohy mediátora v rôznych rovinách vzťahov, t.j. k intrapersonálnemu konfliktu u klienta, interpersonálnemu konfliktu klientov, ale aj k postupu v riešení interpersonálneho konfliktu.

Obsah kurzu

 1. Alternatívne riešenie konfliktov a druhy konfliktov:

  a. interpersonálne

  b. intrapersonálne ( zjavné a skryté)

  c. klientov, mediátora

 2. Intrapersonálne konflikty:

  a. zdroje, dôsledky neriešených vnútorných konfliktov

  b. vzťah s interpersonálnymi konfliktami

 3. Alternatívne riešenie konfliktov a druhy konfliktov:

  a. interpersonálne

  b. intrapersonálne ( zjavné a skryté)

  c. klientov, mediátora

 4. Intrapersonálne konflikty:

  a. zdroje, dôsledky neriešených vnútorných konfliktov

  b. vzťah s interpersonálnymi konfliktami

  c. druh konfliktu

 5. Úlohy mediátora:

  a. vo vzťahu k intrapersonálnemu konfliktu u klienta

  b. vo vzťahu k interpersonálnemu konfliktu klientov

  c. vo vzťahu k postupu v riešení interpersonálneho konfliktu

 6. Praktické príklady:

  a. riešenie modelových situácií

  b. skúsenosti z praxe

Cieľová skupina

Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.

Kontaktná osoba

Mgr. Elena Skalská
+421 2/501 177 19
elena.skalska@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor