Finančná analýza podniku

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Účastníci kurzu nadobudnú dostačujúce znalosti finančného manažmentu a zručnosti pre investičný controlling a efektivitu vynakladania kapitálu v spoločnosti. Naučia sa pripraviť finančnú analýzu spoločnosti, správne implementovať jej výsledky a eliminovať možné nesprávne manažérske rozhodnutie a jeho dopady na samotnú spoločnosť. Kurz je vhodný pre finančných a projektových manažérov, riaditeľov spoločností, majiteľov firiem ako aj širokú odbornú verejnosť.

Cieľová skupina

Finančné riadenie a finančná analýza sú nástrojom tvorby a kontroly finančného zdravia podnikateľského subjektu.

Obsahová náplň

Obsah:

  1. Princíp tvorby zisku a kladných finančných tokov
  2. Pozícia podnikateľského subjektu v distribučnom reťazci (dodávatelia – podnikateľský subjekt – odberatelia)
  3. Produktové portfólio – významný aspekt tvorby zisku
  4. Obchodný a finančný plán – nástroj riadenia výnosov, nákladov a finančných tokov
  5. Náklady – podstata tvorby budúcich výnosov
  6. Výnosy – primárna tvorba zisku
  7. Finančné toky
  8. Finančná analýza podnikateľského subjektu: Fundamentálna analýza * Technická analýza * Analýza účtovných výkazov * Analýza pomerových ukazovateľov * Bankrotové a bonitné modely
  9. Prípadová štúdia: Finančná analýza obchodno–výrobnej firmy

S lektorom z odbornej praxe preberiete konkrétne metódy na praktických príkladoch. Tiež budete mať možnosť prekonzultovať konkrétne problémy z vašej spoločnosti týkajúce sa preberanej témy.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel: +421 2/554 225 88
mobil: +421 948 399 388, +421 904 363 697
e-mail: jaspis@jaspis.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/554 225 88, +421 948 399 388
mobil: +421 948 399 388
email: jaspis@jaspis.sk
web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape