ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY PODĽA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Formou skráteného 3-hodinového seminára Vám chceme priblížiť predmetnú problematiku, aby ste túto povinnosť zvládli rýchlo a bezchybne.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť…

Obsahová náplň

  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
  • Vymedzenie základných pojmov
  • Zriadenie elektronickej schránky
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
  • Deaktivácia elektronickej schránky
  • Zrušenie elektronickej schránky
  • Kvalifikovaný elektronický podpis
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky vrátane praktickej ukážky jednotlivých funkcií elekt. schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu

Lektor:
JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape