Kurz: Emocionálné zdravie a duševná pohoda pomocou synergie prírodných terapií - Bachova kvetová terapia III – kurz 3

Popis kurzu

Kurz ponúka ucelený pohľad a návod harmonizovania osôb pomocou prírodných terapií, ako si môžete pomôcť pri rôznych životných situáciách, aby ste vy zvládali emócie a nie ony vás. Naučí vás využitie synergického pôsobenia jednotlivých prírodných prostriedkov na dosahovanie rovnováhy a emocionálneho zdravia.

Čo vám kurz prinesie:

 • Krok za krokom všetky potrebné informácie o tom, ako môžete využiť vo svojom živote prírodné prostriedky na pritiahnutie pohody a radosti do každodenných chvíľ, odbúrať alebo vyhnúť sa stresovým situáciám, pocitu vyhorenia, nedocenenia a dosiahnuť dobrý pocit svojej hodnoty, spokojnosti a naplnenia.
 • Obohatíte si vedomosti o základné poznatky z viacerých prírodných systémov zameraných na emocionálnu rovinu, ich hlavné pôsobenie, princípy a využitie a naučíte sa prepojiť ich s Bachovymi kvetovými esenciami.
 • Na praktických príkladoch a situáciách zo života si budete môcť vyskúšať ako postupovať v jednotlivých konkrétnych prípadoch či už pre seba, svojich blízkych alebo pri práci s klientom.
 • Prepojením viacerých systémov budete môcť dosiahnuť synergický efekt ich vzájomného pôsobenia a tak dosiahnuť lepšie výsledky pri vašej liečiteľskej praxi.
 • Na konci kurzu si vytvoríte svoju vlastnú synergickú zmes na používanie a prakticky ju na kurze použijete i odnesiete domov.
 • Vyskúšate si produkty Aura-Soma, zažijete farebnú meditáciu a ďalšie praktické zručnosti ako svoje získané vedomosti použiť.

Kurz je spracovaný v Power pointe – premietanie na plátno, s bohatou obrazovou prezentáciou, spracovaný na základe vlastných skúsenosti a poznatkov z dlhoročnej praxe lektorky.

Výhody:

Možnosť prakticky si vyskúšať prírodné produkty z ostatných preberaných systémov ako aj si ich zakúpiť priamo na kurze s 10% zľavou. Poznať základy ďalších prírodných systémov, inšpirovať sa a rozhodnúť sa ďalej hlbšie vzdelať v ostatných témach.

Pre koho je kurz určený:

Kurz je vhodný pre záujemcov na obohatenie si vedomosti k Bachovej kvetovej terapie aj o ostatné prírodné systémy v ich základe a vidieť možnosť ich vzájomného prepojenia na dosiahnutie lepších a komplexnejších výsledkov pri pomoci sebe či iným. Predpokladom účasti je znalosť Bachovych kvetových esencií.Obsah kurzu

Ide o nadstavbový kurz, na ktorom pôjde o rozšírenie si vedomosti o Bachovej kvetovej terapii s prepojením na ostatné prírodné systémy a terapie.

 • Bachov prírodný systém na kurze prepojíte s prírodným systémom  Aura-Soma, Aromaterapiou, Astrológiou a energiou čakier.
 • Dozviete sa základné poznatky o týchto systémoch, ako sa dajú vhodne doplniť k Bachovym kvetovým esenciám a ako s nimi spolu pracovať.
 • Naučíte sa ako využiť vzorec rastlín.
 • Prepojením viacerých systémov budete môcť dosiahnuť synergický efekt ich vzájomného pôsobenia a tak dosiahnuť lepšie výsledky pri vašej liečiteľskej praxi.

Časový harmonogram kurzu:

 • Piatok – od 16,00 – 20,00 hod;
 • Sobota – od 10,00 – 17,00hod; 13-14h obedná prestávka
 • Nedeľa – od 10,00 – 17,00hod; 13-14h obedná prestávka

 • doba trvania – neobmedzene
 • zrozumiteľné a prehľadné spracovanie v jednotlivých témach – blokoch
 • testy a zadania na overenie pochopenia danej témy okamžitá spätná väzba ako ste tému pochopili
 • diskusné fórum s ostatnými účastníkmi kurzu
 • podpora lektorky kurzu – v rámci ceny kurzu máte k dispozícii 2x Skype konzultáciu v rozsahu 30min. a možnosť emailovej korešpondencie v prípade nejasností v učive.Certifikát

Certifikát