Detail kurzu

Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 1. Koncepcia opravných prostriedkov
 • opravné prostriedky voči uzneseniam a voči rozsudkom
 • dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok
 • vzťah medzi dovolaním a dovolaním generálneho prokurátora
 1. Dovolanie
 • prípustnosť dovolania a dovolacie dôvody a ich kumulácia
 • náležitosti dovolania a lehoty
 • rozsah preskúmania napadnutého rozhodnutia
 1. Rozhodovanie o dovolaní
 • postup dovolacieho súdu, senát a veľký senát
 • judikatúra veľkého senátu a jej záväznosť
 • šikanózne podávanie dovolaní

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor