Detail kurzu

ONLINE: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

V kurze prednášajú erudovaní odborníci lektori z Prezídia HaZZ, Ministerstva vnútra SR.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie bude kurz prebiehať ONLINE formou.

Obsah kurzu

Organizačné pokyny:

1. Sústredenie 11.10.2021 – 15.10.2021

2. Sústredenie 25.10.2021 – 29.10.2021

3. Sústredenie 02.11.2021 – 05.11.2021

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu, pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany.

Kontaktná osoba

Jana Semanová
+421 903 806 673
semanova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor