Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v predpisoch a taktiež o zrušených predpisoch. Účastníci si zopakujú už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si prediskutovať nejasnosti vyplývajúce z legislatívy s ostatnými účastníkmi a lektormi. V kurze prednášajú erudovaní odborníci lektori z Prezídia HaZZ Ministerstva vnútra SR.

BONUS: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov a ktorá ich dokonale pripraví na ústnu časť skúšky z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015, novela č. 9/2018 a novela č. 10/2023.

Obsah kurzu


Cieľová skupina


Certifikát Potvrdenie o absolvovaní AOP TPO. Poznámka k cene

Pre zmluvných partnerov je cena 156 Eur s DPH. Ak ste u nás absolvovali kurz bezpečnostného technika, tiež platí zľavnená suma.

Kontaktná osoba

Ing. Martina Renčová
+421 903 806 673
rencova@besoft.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať