Detail kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

V kurze prednášajú erudovaní odborníci lektori z Prezídia HaZZ, Ministerstva vnútra SR.

BONUS 1: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018.

BONUS 2: Spracované otázky pre ústnu časť vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018, ktoré sú súčasťou softvérovej aplikácie.

Obsah kurzu

Organizačné pokyny:

1. Sústredenie 13.03.2023 – 17.03.2023

2. Sústredenie 27.03.2023 – 31.03.2023

3. Sústredenie 03.04.2023 – 05.04.2023, 17.04.2023 – 18.04.2023


BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu, pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany.

Kontaktná osoba

Jana Semanová
+421 903 806 673
semanova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor