Kurz: Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D

Popis kurzu

Poskytnúť efektívnu metodiku riešenia problémov Global 8D (8 DO disciplín), štandardizovanú v reťazci dodávateľov automobilového priemyslu (v zmysle ISO/TS 16949), ktorá je aplikovateľná aj v rôznych oblastiach výroby ako aj pri poskytovaní služieb. Účastníci sa oboznámia s detailným postupom aplikácie G 8D v praxi, naučia sa správne kvantifikovať, analyzovať príčiny, rozlišovať symptómy a dôsledky, implementovať opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu rovnakých problémov. Počas riešenia modelového príkladu si aj prakticky skúsia tímové roly.Obsah kurzu

  • Vysvetlenie účelu 8D, formátu Global 8D reportu, pojmov a skratiek, riešenie konkrétnych modelových príkladov – workshop účastníkov kurzu
  • D0 – Analýza symptómov, posúdenie potreby G 8D procesu, definícia a validácia okamžitých protiopatrení (Emergency Response Action)
  • D1 – Založenie tímu – štruktúra, postupy a úlohy členov
  • D2 – Popis a identifikácia problému – formulácia čo je / nie je problém (is – is not), použitie Problem solving worksheet formuláru
  • D3 – Návrh a realizácia dočasných opatrení (Interim Containment Action) za účelom izolovania dôsledkov problému a ochránenia zákazníka
  • D4 – Určenie kľúčových príčin a koreňa problému (root-cause), určenie bodu úniku (escape point) kde mal byť detekovaný problém
  • D5 – Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení – pre odstránenie koreňa problému, vysvetlenie použitia Decision Making Worksheet-u
  • D6 – Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení
  • D7 – Prevencia opakovaného výskytu rovnakého problému na podobných procesoch (revízia FMEA, audit procesu), zlepšenie systému kvality
  • D8 – Poďakovanie jednotlivcom a celému tímu za dosiahnuté výsledkyKontaktná osoba

Ing. Adrián Kubinec
+421 911 280 995
cems@cems.sk


Organizátor