Každodenná manipulácia - ako sa proti nej brániť (prednáška)

Popis kurzu

Interaktívna prednáška spojená s diskusiou, počas ktorej sa budeme venovať manipulatívnej komunikácii, s ktorou sa stretávame v bežných medziľudských vzťahoch. 

Obsah kurzu

Dozviete sa: 
- Ako manipuláciu rozpoznať, čo je a čo nie je manipulácia
- Prečo vlastne manipulujeme
- Aké sú najčastejšie používané techniky manipulatívnej komunikácie
- Ako komunikovať otvorene, asertívne a bez manipulácie
- Rôzne iné veci, na ktoré sa počas diskusie opýtate

Vstupné: dobrovoľné (odporúčané 5 eur)

Organizátor