Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 18.6.2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a prenájmu zamestnancov a povinnosťami pre zamestnávateľa, ktoré z neho vyplývajú. Ide najmä o nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní, novelu Zákonníka práce a novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a v nadviazaní na to aj novelu zákona inšpekcii práce. Zmeny týchto zákonov boli prijaté s účinnosťou od 18. 6. 2016 vzhľadom na potrebu transpozície smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Novelou zákona sa zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, ktorý vysiela zamestnancov. Na Vaše otázky a problémy Vám počas školenia rada odpovie odborníčka na pracovné právo a medzinárodné zamestnávanie JUDr. Alena Huťanová.

Cieľová skupina

Mzdári, personalisti, HR manažéri.

Obsahová náplň

  • Vysielanie zamestnancov do zahraničia a prijímanie zamestnancov zo zahraničia.
  • Pracovná cesta, vyslanie alebo dočasné pridelenie zamestnanca.
  • Zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom o vyslaní, zmluvy s konateľmi a členmi štatutárnych orgánov.
  • Čo musí obsahovať pracovná zmluva pri práci zamestnanca v cudzine.
  • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch.
  • Sociálne a zdravotné poistenie, poistenie rodinných príslušníkov pri vysielaní a prijímaní zamestnancov.
  • Riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní účinnou od 18.6.2016.

Termíny kurzov

30.04.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
20.09.2018

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
24.10.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
14.12.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
28.01.2019

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)