Kurz: Požiadavky normy ISO 9001:2015 - Ako správne porozumieť požiadavkám normy ISO 9001:2015

Popis kurzu

Prečo by ste sa mali kurzu zúčastniť?
 • Zrozumiteľne, "ľudskou rečou", Vám vysvetlíme požiadavky,  ktoré prináša nová norma STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015],
 • dozviete sa, aký dopad a príležitosti budú mať nové požiadavky normy na Vaše systémy manažérstva,
 • ukážeme Vám, ako integrovať systémy manažérstva s využitím STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015],
 • dozviete sa, ako začleniť riadenie rizík a vedomostí do Vášho systému manažérstva,
 • vysvetlíme Vám, ako pripraviť a realizovať implementáciu požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015].

Pre koho je kurz určený?

 • pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia,
 • predstaviteľov manažmentu v rámci systémov manažérstva,
 • vlastníkov a manažérov procesov,
 • manažérov kvality, riadenia rizík, projektov a zákaziek,
 • interných audítorov,
 • a ďalších, ktorých zaujíma norma STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015].Obsah kurzu

 • Proces revízie normy ISO 9001 a prechodné obdobie pre implementovanie požiadaviek,
 • nová štruktúra noriem systémov manažérstva podľa ANNEX SL,
 • zmeny v norme STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015],
 • porovnanie noriem STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015] a STN EN ISO 9001:2008 [ISO 9001:2008],
 • komentovaný výklad normy STN EN ISO 9001:2015 [ISO 9001:2015]
  • zásady manažérstva kvality,
  • procesný prístup,
   • princíp P-D-C-A,
   • riadenie so zohľadnením rizík a príležitostí,
  • vzťah s ostatnými normami systému manažérstva,
  • predmet normy, normatívne odkazy, termíny a definície,
  • kontext organizácie,
  • vodcovstvo,
  • plánovanie,
  • podpora a riadenie vedomostí a kompetencií,
  • prevádzka a outsourcing,
  • hodnotenie výkonnosti a auditovanie systému manažérstva
  • zlepšovanie,
 • príprava implementácie novej normy STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015].
Kurz vieme pre Vás pripraviť aj ako uzatvorené firemné školenie prispôsobené podľa špecifických podmienok Vašej firmy.
Viac informácií na www.akademia9001.skCertifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzu