Kurz: Integrovaný systém riadenia rizík podľa normy ISO 31000 so zameraním na požiadavky noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2016

Popis kurzu

Prečo by ste sa mali zúčastniť kurzu?


 • Zrozumiteľne, "ľudskou rečou", vám vysvetlíme ako riadiť riziká a príležitosti,
 • vysvetlíme vám požiadavky na riadenie rizík a príležitostí podľa normy STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015],
 • predstavíme vám normu STN ISO 31000:2011, ako univerzálny návod na integrované riadenie rizík a príležitostí,
 • ukážeme vám, ako navrhnúť systém a proces manažérstva rizík a príležitostí,
 • dozviete sa, ako zaviesť manažérstvo rizík a príležitostído vášho systému manažérstva.
Pre koho je kurz určený?

 • Pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia,
 • predstaviteľov manažmentu v rámci systémov manažérstva,
 • vlastníkov a manažérov procesov,
 • manažérov kvality, riadenia rizík, projektov a zákaziek,
 • interných audítorov,
 • a ďalších, ktorých zaujíma téma riadenie rizík.Obsah kurzu

 • Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015] na manažérstvo rizík,
 • integrované riadenie rizík a príležitostí [ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001...]
 • komentovaný výklad normy STN ISO 31000:2011 Manažérstvo rizika. Zásady a návod s príkladmi aplikácie,
  • predmet normy,
  • termíny a definície,
  • zásady,
  • systém manažérstva rizika,
   • mandát a záväzok,
   • návrh systému manažérstva rizika,
   • zavedenie manažérstva rizika,
   • monitorovanie a preskúmavanie systému,
   • nepretržité zlepšovanie systému,
  • proces manažérstva rizika,
   • komunikácia a poradenstvo
   • vytváranie súvislostí,
   • identifikácia rizika,
   • analýza rizika,
   • hodnotenie rizika,
   • zaobchádzanie s rizikom,
   • monitorovanie a preskúmavanie,
 • softvérová podpora procesu manažérstva rizika a príležitostí,
 • príprava zavedenia systému manažérstva rizík do systému manažérstva firmy,
  • rozdielová analýza,
  • akčný plán prechodu.
Kurz vieme pre Vás pripraviť aj ako uzatvorené firemné školenie prispôsobené podľa špecifických podmienok Vašej firmy.

Viac informácií na www.akademia9001.sk