Detail kurzu

Interný audítor podľa noriem ISO 9001:2015, 14001:2015 a ISO 45001:2018

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Interný audítor QESMS. Cieľom tohto kurzu je vysvetliť požiadavky a interpretáciu noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 aj so všetkými novinkami. Získať vedomosti o interných auditoch t.j. aký je ich účel, plánovanie, príprava a samotné vedenie auditu. V priebehu kurzu bude lektor používať praktické cvičenia s prípadovými štúdiami pre lepšie pochopenie. Kurz bude zakončený testom. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie pre vykonávanie interných auditov.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu – predstavenie
 • Kvalita a princípy kvality
 • ISO 9001:2015 účel a požiadavky
 • Audit – zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
 • Audit – nezhody
 • Audit – vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
 • Audit – správa z auditu, následná činnosť
 • ISO 14001:2015 účel a požiadavky
 • Environmentálne aspekty
 • Prehľad legislatívy ŽP
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • ISO 45001:2018 – účel a požiadavky
 • Prehľad legislatívy BOZP
 • Zavádzanie manažérskych systémov integrácia – porovnanie
 • Test
 • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz interného audítora QESMS je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov, manažérov kvality, ktorí sa chystajú zaviesť, alebo udržiavať integrovaný systém manažérstva kvality.

Certifikát Osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, študijné materiály, obed a osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor