Detail kurzu

Skečnouting – Zjednodušené a inovatívne zaznamenávanie poznámok, zápisov, plánov

Popis kurzu

Monotónne porady, brainstormingy, stretnutia. Publikum, ktoré je unavené rozsiahlymi informáciami. Problém sústrediť sa a udržať niť myšlienky. To je realita, s ktorou sa často stretáme. Skečnouting prináša riešenie – nový a komplexný pohľad. Ide o zjednodušovanie, zaznamenávanie podstaty myšlienok a informácií pomocou grafického znázornenia kombináciou textu, obrázkov, typografie a symbolov.

Obsah kurzu

Čo Vám kurz prinesie:

  • Schopnosť zamerať sa na podstatu, podporu sústredenosti a flow myšlienky
  • Prehľad nástrojov, ktoré skečnouting používa a návod ako ich aplikovať
  • Spôsob ako jednoducho vytvárať symboly grafickej vizualizácie
  • Návod ako postupovať pri tvorbe skečnoutov, inšpirácie a praktické skúsenosti
  • Možnosti kde a ako možno skečnouting prakticky využiť – prezentácie, porady, workshopy, brainstorming, kurzy, pozvánky, plány ™, mentálne mapy, poznámky, výpisky
Cieľová skupina

Workshop skečnoutingu je určený manažérom, lektorom, všetkým zamestnancom. Svoje využitie má vo vedení porád / workshopov / brainstormingov, pri prezentovaní a facilitovaní, pri vedení vzdelávacích aktivít, pri tvorbe poznámok a zápisov, pri tvorbe mentálnych máp či timemanagementových plánov.

Poznámka k cene

Pri objednaní 2 a viac kurzov máte nárok na 10% zľavu. Pri účasti 2-3 účastníkov z jednej firmy máte nárok na 10% zľavu. Pri účasti 4 a viac účastníkov z jednej firmy máte nárok na 20% zľavu.

Kontaktná osoba

Miriama Ševčíková
+421 905 627 864
noskovic@gmail.com

Organizátor